NLP to sztuka pomagania

NLP – neurolingwistyczne programowanie – jest metodą, która uczy jak zrozumieć samego siebie, udoskonalić swoje zachowania oraz jak skutecznie komunikować się z innymi. Jak każda metoda oddziaływań psychologicznych nie może być udostępniana osobom nieodpowiedzialnym. Trening NLP jest efektywny i wywołuje pozytywne rezultaty tylko w przypadku spełnienia określonych, szczegółowych warunków.

Trenerzy NLP rozwijają zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne u osoby, której udzielają wsparcia wyłącznie w sytuacji, w której:

  • mają z nią dobry kontakt;
  • znają i rozumieją jej mapę świata, czyli otaczającą ją rzeczywistość, na którą patrzy przez pryzmat własnych doświadczeń;
  • dbają o  „ekologię” zmiany, czyli wyłącznie o jej pozytywne efekty dla osoby, z którą pracują , a także dla jej systemu (otoczenia, np. rodziny, zespołu., itp).

NLP oparte na poszanowaniu systemu przekonań i wartości drugiej osoby, jej celów, indywidualności oraz dobra systemu, do którego należy (rodziny, grupy, zespołu itp.) jest sztuką pomagania i dopiero wtedy można je nazwać profesjonalnym.

W przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione, a NLP stosowane jest w sposób nieprofesjonalny, jego działanie może być krótkoterminowe, a nawet negatywne w sutkach. Tego typu mechanizmy – wyjęte z kontekstu i uproszczone – stosowane są do celów własnych osoby prowadzącej trening, „terapię”, czy „coaching” niezależnie od tego, jak przedstawia i kreuje samą siebie.

Benedykt Peczko, Dyrektor Polskiego Instytutu NLP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu