Unijne standardy w polskich placówkach medycznych do 2015 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006  r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej przewidywało dostosowanie placówek medycznych do standardów unijnych do końca  2012 roku. Jednak dzięki staraniom Związku Powiatów Polskich resort zdecydował się na przesunięcie terminu o kolejne 3 lata. ZOZ-y będą musiały sprostać  tym wymaganiom do końca 2015 roku.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia w ubiegłym roku zdecydowało się na nowelizację rozporządzenia. Kiedy, przesłany do społecznej konsultacji, nowy projekt wejdzie w życie, przestanie obowiązywać restrykcyjne i kosztowne rozporządzenie z 2006 roku. Wprowadzenie określonych w nim zmian przez szpitale i przychodnie musiałoby bowiem kosztować ok. 14 mld zł, ponieważ aż 40 proc. placówek wymaga modernizacji, przy tym 10 procent budynków szpitalnych jest pod ochroną konserwatora zabytków.

Łagodniejsze wymogi po nowelizacji

W nowym projekcie wymogi dotyczące obiektów medycznych nie są już tak ostre. Nie narzuca m.in. konieczności opisywania w bardzo szczegółowy sposób wszystkich niezbędnych zmian budowlanych, jakie powinny przeprowadzić poszczególne rodzaje placówek ochrony zdrowia. W znowelizowanych przepisach nie określa się również liczby łóżek w salach pacjentów, ani wymagań dotyczących wysokości, szerokości czy rodzaju powierzchni, jakie musiałyby respektować ZOZ-y. Takie decyzje pozostawiono dyrektorom placówek. Złagodzono wymagania wobec bloków operacyjnych poprzez np. wykreślenie zaleceń dotyczących powierzchni minimalnej.

Aby dostosować placówki niezbędna jest natomiast poprawa jakości instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej, zasilania w wodę oraz przeprowadzenie różnorodnych prac budowlanych w większości szpitali. Niezbędna jest modernizacja oddziałów i różnych pomieszczeń. Wydzielenie dwóch traktów komunikacyjnych – dla personelu i pacjentów, czy przygotowanie odpowiednich pomieszczeń dla odwiedzających.

Finansowanie modernizacji

Jednak mimo przesunięcia daty, w wielu przypadkach trudno będzie zagwarantować pieniądze na koniecznie zmiany. Dostosowanie polskich szpitali i placówek służby zdrowia do unijnych standardów technicznych i sanitarnych oznacza ogromne koszty. Znalezienie funduszy spoczywa na samych lecznicach i ich organach założycielskich, których nie stać na takie wydatki. Jak ocenia sam resort zdrowia, nawet 61 proc. SPZOZ-ów, z powodów finansowych, nie byłoby w stanie dostosować swoich lokali i budynków do wymogów jeszcze obowiązującego rozporządzenia. Dlatego, tym bardziej należy dobrze zagospodarować każdą złotówkę. Pomóc w tym mogą pojawiające się w Polsce firmy, które posiadają unikatowe doświadczenie w tej dziedzinie.

– Brak dostatecznej wiedzy na wczesnym etapie planowania, może prowadzić do błędnych założeń budżetu. Niezwykle istotne jest dokładne określenie rzeczywistego zakresu prac, które ma objąć projekt. Rzetelne sprawdzenie danych, a później odpowiednie zarządzanie procesem realizacji stanowi integralną część kontrolowania budżetu i wpływa na ostateczny koszt przedsięwzięcia. Szybkość przeprowadzenia modernizacji budynku i jego infrastruktury jest także istotnym czynnikiem powodującym obniżenie kosztów inwestycji – twierdzi Nisan Gertz, dyrektor ds. Inwestycji Medycznych w Red Med Development.

W realizacji placówek medycznych w standardzie europejskim nie mamy dotychczas w Polsce szerokich doświadczeń, dlatego firmy deweloperskie posiadające bogatą wiedzę na ten temat i międzynarodowe doświadczenie mogą pomóc w przyspieszeniu tego procesu. Firma Red Med Development od kilku lat wspiera polską służbę zdrowia. Na swoim koncie ma realizacje ponad 50 placówek na świecie i przeprowadzenie kilku inwestycji w naszym kraju.

Zakres usług, które oferuje obejmuje każdy stopień modernizacji istniejących obiektów, budowę nowych oraz usługi konsultingowe. Całość obsługi to finansowanie, projektowanie, uzyskanie pozwoleń oraz realizacja inwestycji. Kooperacja placówek medycznych z takimi firmami jak Red Med Development gwarantuje szybkie i skuteczne przeprowadzenie koniecznej modernizacji przy zoptymalizowanych kosztach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu