Diamenty Forbesa dla Virtu

Firma Virtu z Zawiercia – producent wyrobów garmażeryjnych znalazł się na liście polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją rynkową wartość i został uhonorowany, już po raz drugi, Diamentem Forbesa 2010.

Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej zarówno wyniki finansowe jak i wartość ich majątku. Metoda ta umożliwia zmierzenie potencjału przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków. Firma Virtu jest obecna na rynku od 1992 roku i zdobyła Diament w kategorii firm o przychodach ze sprzedaży mieszczących się w przedziale 5 -50 mln zł.  Virtu specjalizuje się w produkcji żywności świeżej, gotowej do spożycia i głęboko mrożonej.

Największym atutem Virtu są tradycyjne i smaczne dania gotowe: pierogi, naleśniki, krokiety, kołduny i  inne dania typu fresh food. Produkty firmy dostępne są nie tylko w Polsce – sieć dystrybucji obejmuje również  Niemcy, Wielką Brytanię, Irlandię i Włochy.

„Czujemy się wyróżnieni i bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się w rankingu Forbesa. Niewątpliwie jest to dla nas duża motywacja do dalszego rozwoju. Chcemy serdecznie podziękować naszym klientom, którzy lubią i doceniają nasze produkty wybierając je spośród wielu innych dostępnych na półce sklepowej. Nieustannie pracujemy nad naszą ofertą. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i potrzeby konsumentów. Żyjemy coraz szybciej i mamy coraz mniej czasu, dlatego naszą misją i głównym celem, jaki sobie wytyczyliśmy jest dostarczenie wszystkim konsumentom w Polsce pysznych i szybkich do przygotowania posiłków, a Diament Forbesa jest dowodem na słuszność obranej przez naszą firmę drogi ” – tłumaczy dyrektor firmy Daniel Czerwik.

Metodologia rankingu Diamentów Forbesa

Dun & Bradstreet Polska zgromadziła dane o podmiotach, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2009 roku. Na tej podstawie powstała baza firm, którym Wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności:

  • są one rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),
  • mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami,
  • wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów  własnych w latach 2005–2008.

Wyeliminowano przedsiębiorstwa finansowe, ze względu na różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy handlowymi, oraz instytucje sektora budżetowego.Na listę Diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość.
Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany sezonowe (firmy rozwijające się, inwestujące mogą mieć niskie zyski). Połączenie metod usuwa te ułomności. Wartość firm W jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd): W=(Wm+2Wd)/3.

Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej wartości likwidacyjnej i wartości księgowej netto, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to średnia zysków lat 2006–2008. Wzrost wartości wyznacza średnia ważona: wzrost z lat 2007–2008 ma dwa razy większe znaczenie niż z lat 2006–2007.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu