Avon przeznacza 1 milion dolarów na pomoc dla Haiti

Avon Products, Inc. ogłosił wczoraj, że przeznaczył 1 milion dolarów na wsparcie akcji pomocowej na Haiti w odpowiedzi na katastrofalne trzęsienie ziemi w tym kraju. Firma ogłosiła, że pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Fundacji Avon dla Kobiet i będą rozdzielone pomiędzy Amerykański Czerwony Krzyż i Lekarzy bez Granic, dwie organizacje, które są głęboko zaangażowane w niesienie pomocy ofiarom trzęsienia ziemi z 12 stycznia.

Firma ogłosiła, że Fundacja zamierza rozdysponować rzeczony milion dolarów w następujący sposób:

  • 500 tysięcy dolarów dla Funduszu Reagowania Amerykańskiego Oddziału Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, organizacji humanitarnej udzielajacej pomocy ofiarom kataklizmu; agencja ściśle współpracuje w Haitańskim Czerwonym Krzyżem niosąc pomoc tym, których dotknął kataklizm.
  • 500 tysięcy dolarów dla Lekarzy bez Granic, międzynarodowej, medycznej organizacji humanitarnej, która już udzieliła pomocy ponad tysiącowi osób na miejscu w Haiti i zobowiązała się kontynuować świadczenie tak niezbędnych usług medycznych.

Andrea Jung, Prezes i Dyrektor Generalny Avon, powiedziała: „Jesteśmy głęboko zasmuceni dewastacją, jaką ostatnie trzęsienie ziemi spowodowało na Haiti. Pomoc w obliczu katastrof od dawna była istotnym składnikiem filantropii Avon. Wierzę, że jako globalny korporacyjny obywatel jesteśmy zobowiązani do udzielenia wsparcia akcji pomocowej na rzecz mieszkańców Haiti.”

Ponadto, firma oświadczyła, że jej Północnoamerykański Oddział planuje uruchomienie dalszych inicjatyw mających na celu niesienie pomocy ofiarom katastrofy, łącznie z przekazaniem dotacji ze sprzedaży produktów.

źródło/autor: Magnifico

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu