EM Lab S.A. odłącza się od Change Integrated i zapowiada pierwsze przejęcie w pierwszej połowie 2010

EM Lab SA podjęła decyzję o wyjściu spółki z grupy Change Integrated. Oba podmioty nadal jednak będą współpracować w zakresie organizacji eventów oraz obsługi wspólnych klientów, bez zasady wyłączności.

„Wyjście z grupy Change to wyraz dojrzałości spółki i jej gotowości do kreowania własnej polityki rozwoju. Oczywiście na poziomie prac dla wspólnych klientów i akcjonariatu nic się nie zmienia” – komentuje Julian Kozankiewicz, Prezes Zarządu EM Lab S.A.

„Uniezależnienie się EM Lab pozytywnie wpłynie na jej wartość i sprawi, że stanie się pełnoprawnym partnerem dla Change w wielu projektach. To dobra wiadomość dla akcjonariuszy” – dodaje Marek Żołędziowski, CEO Change Integrated i akcjonariusz EM Lab S.A.

Jeszcze w tym roku spółka planuje swoje pierwsze przejęcie od czasu wejścia na rynek alternatywny NewConnect. „Spółka planuje realizację pierwszej akwizycji na rynku marketingowym w I połowie 2010 roku, co znacząco poszerzy skalę obecnego biznesu. Nie ukrywam, że odłączenie się od Change jest elementem tego planu, choć więcej szczegółów na tym etapie nie możemy podać” – mówi Jacek Olechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej EM Lab S.A.

źródło/autor: EM Lab

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu