Riccardo Rutili, Dyrektor Zarządzający Emerson Network Power we Włoszech, nowym Prezesem CEMEP- UPS

przez | 25/01/2010

Kadencja Riccardo Rutili wybranego w tajnym głosowaniu w Paryżu przez europejskie organizacje członkowskie (z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Finlandii, Belgii i Włoch) potrwa przez najbliższe dwa lata.  Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE: EMR) i światowy lider w zapewnianiu ciągłości działania systemów o kluczowym znaczeniu dla firm (Business-Critical Continuity™), ogłosiła międzynarodową nominację dla Riccardo Rutili, Dyrektora Zarządzającego Emerson Network Power we Włoszech, na Prezesa CEMPE UPS.

CEMEP (Europejski Komitet Sektorowy Producentów Maszyn Elektrycznych i Energoelektroniki), to organizacja branżowa zrzeszająca wśród swoich sekcji m.in. producentów zasilaczy UPS. CEMEP składa się z reprezentantów wiodących organizacji z poszczególnych krajów Europy, w tym ANIE-AssoAutomazione, włoskiej federacji firm branży elektrycznej i elektronicznej, stowarzyszonej we włoskiej Confindustria, która wspierała kandydaturę Riccardo Rutili.

Na nowym stanowisku, Rutili skupi się przede wszystkim na zagadnieniach standaryzacji technicznej oraz promocji zastosowań zasilaczy UPS w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

Rutili, lat 47, obronił dyplom w zakresie Inżynierii Elektrycznej i Elektroniki, a następnie zdobył międzynarodowe doświadczenie jako menedżer i ekspert techniczny w dziedzinie aplikacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu.

“Jestem bardzo dumny z wyboru mojej osoby na to prestiżowe, międzynarodowe stanowisko. Za mój cel strategiczny uważam zwiększenie zaangażowania krajów członkowskich w organizacji  otwarcie na współpracę z nowymi krajami w celu gromadzenia większej liczby danych i informacji, które pozwolą stworzyć pełny i wiarygodny obraz europejskiego rynku,” powiedział Riccardo Rutili.