Prospekt Pragma Inkaso SA trafił do KNF

Pragma Inkaso S.A. – spółka z branży windykacyjnej notowana na rynku NewConnect – złożyła dziś prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje przenosiny na rynek regulowany warszawskiej GPW na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. Funkcję Oferującego pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A.

– „Wchodząc na NewConnect obiecywaliśmy inwestorom, że jest to tylko przystanek w drodze na rynek regulowany, na który przeniesiemy się wraz ze wzrostem naszego biznesu. Dziś jesteśmy dużą, stabilną firmą o ponad 80 mln zł przychodów, która generuje kilka milionów złotych zysku rocznie. Wyniki te są powtarzalne i stale rosną, co przekłada się na wycenę rynkową. Dziś cena akcji jest o kilkadziesiąt procent wyższa niż podczas prywatnej emisji akcji poprzedzającej debiut na NewConnect. Biorąc pod uwagę wielkość firmy, osiągane wyniki oraz kapitalizację rynkową uznaliśmy, że nadszedł odpowiedni czas na przenosiny na rynek regulowany. Chcemy dzięki nim dalej zwiększać transparentność firmy dla inwestorów i pracować nad płynnością akcji w znajdujących się w obrocie.” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Przenosinom na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Na podstawie prospektu do obrotu na rynku regulowanym trafiłowy łącznie 2.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D Pragma Inkaso S.A.

– „Mamy wystarczającą ilość kapitałów aby z powodzeniem realizować rosnące wyniki finansowe. Oprócz środków wypracowanych przez spółkę, pozyskaliśmy też w tym roku ponad 4 mln zł w ramach emisji kierowanej, którą objął Beskidzki Dom Maklerski S.A. Podmiot ten ma już 30 % udział w kapitale zakładowym i 25 % w głosach na WZA spółki. Oprócz tego realizujemy wspólną strategię rozwoju, polegająca na kompleksowej obsłudze projektów inwestycyjnych BDM przez Pragma Inkaso. To kierunek, który będzie się rozwijał także w przyszłości” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

– „Inwestycję w Pragma Inkaso S.A. traktujemy jako długoterminowo. Pierwsze akcje nabywaliśmy gdy spółka wchodziła na rynek NewConnect. Widząc tempo rozwoju firmy, w 2009 roku zdecydowaliśmy się objąć emisję kierowaną. Teraz zaś wprowadzamy spółkę na rynek regulowany. Ponieważ nie będzie temu towarzyszyła emisja nowych akcji, spodziewamy się, że prospekt emisyjny może być zatwierdzony jeszcze w I kwartale, co pozwoliłoby na debiut na przełomie marca i kwietnia.” – tłumaczy Jacek Obrocki, Dyrektor Działu Bankowości Inwestycyjnej BDM S.A.

Po trzech kwartałach 2009 roku Pragma Inkaso S.A. miała 59 mln zł przychodów ze sprzedaży brutto oraz 2,6 mln zł zysku netto. W całym roku spodziewa się 86 mln zł przychodów brutto i 3,8 mln zł zysku netto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu