Wyniki konkursu „Nie przegap zmian na wschodzie” zaprezentowane

„Bardzo duże zróżnicowanie prac, niektóre niezmiernie ciekawe, dobre warsztatowo” – podsumował konkurs „Nie przegap zmian na wschodzie” Marek Tejchman, członek jury, dziennikarz TVN CNBC zajmujący się tematyką ekonomiczną. Najlepsze zdaniem fachowców publikacje dotyczące zmian zachodzących dzięki inwestycjom w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, wybrano spośród ponad 100 zgłoszeń i ogłoszono w dniu
18 stycznia br.

Słowom uznania od Marka Tejchmana towarzyszyły też słowa konstruktywnej krytyki: „Zabrakło prac które w rzeczowy sposób, punkt po punkcie służyłyby radą jak uzyskać wsparcie finansowe. Wielu autorów zbyt szczegółowo opisywało projekty, nie opisując ich istoty, mam wrażenie, że często po prostu przerabiano materiały z konferencji prasowych, zabrakło być może „publicystycznego zacięcia” tekstów polemicznych, krytycznych wobec zastanej rzeczywistości. Znalazły się też prace niezmiernie ciekawe”.

W jury konkursowym, wraz z Markiem Tejchmanem, najlepsze publikacje wybierali dziennikarze, przedstawiciele organizatora oraz patronów i partnerów konkursu.

W kategorii publikacji prasowych najlepszy okazał się artykuł pt: „Tam, gdzie pasą się owce, staną komputery” autorstwa Beaty Brokowskiej z Gazety Olsztyńskiej. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała praca Małgorzaty Bujara z Gazety Wyborczej Rzeszów pt: „Żeby Stalowa Wola przestała się chwiać”.

Pierwsze miejsce w kategorii publikacji radiowych otrzymał reportaż „Niebo nad Janowem” Czesławy Borowik z Polskiego Radia Lublin. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Barbary Kozłowskiej z Polskiego Radia Rzeszów za program „Uniwersytet Rzeszowski”.

W kategorii publikacje telewizyjne pierwsze miejsce zdobył materiał Adama Czyża z Tele-Top Ełk poświęcony „Techno Parkowi w Ełku”, wyróżnienie otrzymała  z TV Białystok za program „Zambrów był pierwszy”. .

Największą liczbę punktów spośród wszystkich zgłoszeń, tym samym pierwsze miejsce w kategorii publikacji internetowych otrzymała redakcja Purpose – Przedsiębiorczość w Kulturze za grudniowe wydanie magazynu inspirowane konkursem i w całości poświęcone zmianom zachodzącym na wschodzie, szczególnie w obszarze kultury. Wyróżniono również artykuł „W Lublinie: „Nie” dla korków, „Tak” dla ekologii” autorstwa Magdaleny Pokrzyckiej-Walczak z portalu edukacyjnego Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”.

Nagrody w konkursie „Nie przegap zmian na wschodzie” stanowią w każdej z czterech kategorii dla pierwszego miejsca: specjalnie zaprojektowane statuetki, 5000 zł netto oraz pióro marki Waterman. Dla wyróżnionych w każdej kategorii firma Kroll Ontrack ufundowała nagrody w postaci dysków zewnętrznych pojemności 250 GB, które dodatkowo zostaną objęte 12-miesięczną gwarancją ochrony zapisanych na nich danych.

Organizator przyznał również wyróżnienie specjalne dla artykułu „Promocja Lublina za kliknięcie” autorstwa Aleksandry Dunajskiej z Kuriera Lubelskiego, za interesującą formę przekazu, nieszablonowe zaprezentowanie tematu lubelskich inwestycji realizowanych w Programie Rozwój Polski Wschodniej, optymizm, propagowanie aktywnego wspierania i promowania lubelskich projektów przez mieszkańców regionu. Nagrodą jest ufundowany przez firmę Libranova czytnik e-book.

Konkurs „Nie przegap zmian na wschodzie” skierowany był do dziennikarzy z województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz mediów branżowych o zasięgu ogólnopolskim, zajmujących się tematyką projektów unijnych.

Do „Nie przegap zmian na wschodzie” mogły być zgłaszane materiały w czterech kategoriach: artykuł prasowy, materiał radiowy, program telewizyjny oraz publikacja internetowa, które ukazały się między pierwszym stycznia 2009r. a 20 grudnia 2009r.

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej. Konkurs został objęty patronatem Polskiej Agencji Prasowej, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji im. Roberta Schumana. Patronat medialny nad konkursem objął Miesięcznik Press.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu