Umowa między KPP a Politechniką Warszawską

We wtorek, 19 stycznia, o godz. 14 w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich przy ul. Brukselskiej 7 zostanie podpisana umowa między Konfederacją a Politechniką Warszawską dotycząca wspólnych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacyjności w gospodarce.

Realizacja tego celu będzie osiągana m.in. poprzez:

  • włączenie KPP do debat nad doskonaleniem programów nauki studentów związanych z zapotrzebowaniem przedsiębiorców,
  • organizację sytemu praktyk studenckich w przedsiębiorstwach zrzeszonych w KPP,
  • uczestnictwem przedstawicieli KPP i zrzeszonych w KPP członków w konferencjach i warsztatach organizowanych przez PW,
  • współpracą ekspertów PW z Centrum Monitoringu Legislacji KPP w zakresie przygotowywania ekspertyz związanych z projektami aktów prawnych,
  • uczestnictwem pracowników naukowych PW jako ekspertów w konferencjach tematycznych organizowanych przez KPP.

Umowę podpiszą – w imieniu Politechniki Warszawskiej Rektor PW, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, w imieniu Konfederacji Pracodawców Polskich dr Andrzej Malinowski

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu