LUG S.A. przeprowadzi split akcji w stosunku 4:1 dla zwiększenia płynności

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zwołał na 15 lutego 2010 r. NWZA. Z projektów uchwał wynika, że spółka przeprowadzi split akcji w stosunku 4:1. To pierwszy z elementów mających pozwolić spółce zwiększyć płynność i wycenę walorów, a w konsekwencji przejść na rynek regulowany GPW.

Jeszcze przed zwołaniem NWZA spółki, w jej akcjonariacie pojawił się kolejny – po OPERA TFI – inwestor instytucjonalny. Fundusz private equity Black Pearl Capital S.A. nabył w transakcji pozagiełdowej 1.250.000 akcji spółki i tym samym objął 3.47% kapitału zakładowego.

– „Z punktu widzenia spółki cieszy zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, które na NewConnect wcale nie jest oczywiste. W przypadku LUG S.A. w naszej ocenie decyduje przede wszystkim wielkość firmy i generowanych przez nią przychodów. Kolejnym elementem są przenosiny na rynek regulowany, aby do nich doszło potrzebna jest jednak wyższa kapitalizacja spółki na rynku – w tej chwili spółka jest mocno niedowartościowana, biorąc pod uwagę choćby wielkość przychodów które rok temu przekroczyły 60 mln zł. Wzrost kapitalizacji chcemy osiągnąć m.in. dzięki zwiększeniu płynności akcji. – temu posłuży np. split, który chcemy zaproponować akcjonariuszom na NWZA w lutym.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

LUG S.A. to jedna z największych spółek notowanych na NewConnect. W 2007 i 2008 roku miała odpowiednio 59,7 i 60,6 mln zł przychodów oraz  2,9 i 0,9 mln zł zysku netto.

– „Rok 2009 był trudny, ale już widzimy sygnały ożywienia. Spodziewamy się, że 2010 będzie znacznie lepszy na poziomie przychodów jak i wyniku netto, zarówno w kraju jak i za granicą. Chcemy dostarczać akcjonariuszom wyników, które przekonają ich, że rok 2010 jest dobrym momentem do przenosin spółki na rynek regulowany warszawskiej GPW.” – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Fundusz private equity Black Pearl Capital S.A., który ujawnił się w akcjonariacie to drugi inwestor instytucjonalny zaangażowany w LUG S.A. Spółka cieszyła się zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych już wcześniej, przykładem jest inwestycja Opera TFI jeszcze w trakcie prywatnej emisji akcji w 2007 roku.

– „Uważamy, że aktualna wycena spółki jest bardzo atrakcyjna, a spółka jest po prostu niedowartościowana w stosunku do rynku. Szczególnie w kontekście poprawiającej się koniunktury, a co za tym idzie spodziewanych lepszych wyników. Oprócz tego LUG S.A. to duża firma o stabilnej pozycji rynkowej i wysokich przychodach. To zaś zdecydowanie dobre podstawy do inwestycji, szczególnie, że firma rozpoczyna właśnie agresywny program budowy płynności akcji. Jego powodzenie pozwoli na istotny wzrost wyceny akcji i przenosiny na rynek regulowany.” – komentuje Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Wg stanu na 18 stycznia 2010 roku LUG S.A. wyemitował łącznie 35 992 850 akcji, a kapitalizacja spółki wynosi prawie 36 mln zł. Po przeprowadzeniu splitu akcji, każdy akcjonariusz w zamian za jedną dotychczas posiadaną akcję otrzyma cztery nowe akcje. Łączna ilość akcji wynosić zaś będzie 143 971 400. Spółka liczy, że pozwoli to zwiększyć płynność obrotu jej walorami na rynku.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. (dane w tys. zł)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu