Konsalnet S.A. liderem konsolidacji branży usług ochrony w Polsce

Pół miliarda złotych przychodów, ponad 11% wzrost sprzedaży, aktywny udział w procesie konsolidacji rynku, wprowadzenie na rynek nowych usług, a także ugruntowanie pozycji lidera rynku ochrony w Polsce -– spółka Konsalnet zrealizowała swoje cele na 2009r.

Konsalnet zakończył właśnie pierwszy etap rozpoczętego w czerwcu 2009 roku procesu integracji z inną czołową spółką branży usług ochrony – Skorpion Security. Większościowym akcjonariuszem obu firm jest fundusz inwestycyjny SG AM Eastern Europe Fund.

–  Po połączeniu osiągnęliśmy bardzo mocną pozycję na rynku, stając się jedną z dwóch czołowych firm usług ochrony w Polsce. Mimo spowolnienia gospodarczego i kryzysu, który dotknął wiele branż, Konsalnet i Skorpion odnotowały znaczący wzrost przychodów. Zważywszy na okoliczności rynkowe i ograniczanie przez firmy wydatków –  w tym wydatków na bezpieczeństwo – jest to znaczący sukces. Tym większy, że jednocześnie prowadziliśmy skomplikowany proces integracji dwóch wielkich firm – mówi prezes Konsalnet S.A., Adam Pawłowicz, wcześniej pełniący także funkcję prezesa Skorpion Security.

Po połączeniu ze Skorpion Security w czerwcu 2009 roku, Konsalnet poszerzył swą ofertę. Dziś oferuje usługi związane zarówno z bezpieczeństwem biznesu, jak i skierowane do klientów indywidualnych – takie, jak monitoring domów. Firma konsekwentnie zwiększa liczbę klientów w kluczowych obszarach i branżach – usługach dla sieci handlowych i banków. Pod koniec 2009 roku rozpoczęła współpracę z Manhattan Real Estate Management – właścicielem galerii handlowych w całej Polsce. Oprócz tego chroni blisko 600 innych obiektów handlowych każdej wielkości – od galerii handlowych, przez hiper- i supermarkety różnych specjalności, po dyskontowe sklepy spożywcze. Konsalnet ugruntowuje również pozycję lidera w usługach dla sektora bankowego, świadcząc dla niemal wszystkich wiodących banków i sieci bankomatów w Polsce usługi ochrony fizycznej, monitoringu oraz cash handlingu. W 2009r. firma z powodzeniem rozwinęła działalność w obszarze usług ochrony obiektów użyteczności publicznej – szpitali, szkół wyższych, muzeów, obiektów administracji państwowej, jednostek wojskowych czy transportu publicznego. Firma chroni m. in. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Śląski Uniwersytet Medyczny, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, spółki komunikacji miejskiej w Warszawie i Łodzi oraz jedną z 2 polskich baz myśliwców F-16.

– Naszą działalność rozwijamy zarówno w sposób organiczny, pozyskując nowe, duże kontrakty, jak i przez przejmowanie mniejszych firm.

Stworzyliśmy centralny, nowoczesny Dział Sprzedaży i rozbudowaliśmy Dział Zamówień Publicznych. Dążymy do zajęcia pozycji lidera zarówno w ochronie fizycznej, jak i w monitoringu w kluczowych regionach kraju. W lipcu z sukcesem przejęliśmy usługi monitoringu największej firmy w regionie łódzkim. Obecnie finalizujemy rozmowy z dwiema dużymi firmami w różnych regionach Polski   – dodaje Adam Pawłowicz.

Rok 2009 był okresem integracji Konsalnetu i Skorpiona. Firma uporządkowała i uprościła strukturę przez utworzenie tzw. business units, grupujących spółki o tych samych specjalnościach. Ujednolicono zarządy spółek i zespoły managerskie, korzystając z kadr obu firm. Przeprowadzono proces integracji systemów informatycznych, kadrowych i finansowych. Od stycznia 2010r. firma działa we wspólnej siedzibie, połączono także struktury terenowe łączonych spółek. Zewnętrznym wyrazem integracji jest zmiana i ujednolicenie marki i odświeżenie logotypu połączonej firmy.

– Nowy logotyp i system identyfikacji wizualnej Konsalnetu ma podkreślać zmiany, które zaszły w firmie i komunikować nasz wizerunek – profesjonalnego i odpowiedzialnego dostawcy usług ochrony zarówno dla biznesu, jak i klientów indywidualnych, firmy nowoczesnej, przyjaznej i idącej z duchem czasu- mówi Adam Pawłowicz.

Większościowym akcjonariuszem Konsalnetu jest fundusz inwestycyjny SG AM Eastern Europe Fund. W 2008 roku kupił on jedną z czołowych firm ochrony fizycznej i liderów monitoringu – Skorpion Security. Niespełna półtora roku później fundusz objął większościowy pakiet udziałów w firmie Konsalnet S.A. – jednym z liderów w ochronie biznesu. Połączenie obu firm pod jednym kierownictwem było naturalną konsekwencją obu transakcji
i zdecydowanie przyspieszyło proces konsolidacji całego rynku security w Polsce.

– Rezultaty pierwszego etapu integracji należących do nas spółek Konsalnet i Skorpion, są w pełni satysfakcjonujące. Postawiliśmy na dwie bardzo silne, dynamicznie rosnące firmy, których kompetencje i zakres działania były komplementarne. Ich połączenie zaowocowało 11-procentowym wzrostem sprzedaży usług  – mówi Jacek Pogonowski, partner funduszu SG AM Eastern Europe.

Połączenie Konsalnetu i Skorpiona było największą tego typu transakcją na polskim rynku ochrony. Plany akcjonariuszy i zarządu firmy sięgają jednak dalej – już teraz rozważane są plany ekspansji poza Polskę.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu