Spotkanie PDSA – nowy rok, nowe wyzwania

W dniu 6 stycznia br. odbyło się w Warszawie pierwsze w tym roku spotkanie członków branżowego stowarzyszenia Polish Digital Signage Association. W trakcie zjazdu przedstawiono dotychczasowe efekty prac oraz inicjatywy poszczególnych zespołów, odpowiedzialnych z ramienia stowarzyszenia za promowanie technologii Digital Signage, wypracowanie spójnej metodologii oraz edukację rynku w Polsce.

W PDSA, do realizacji wyżej wymienionych celów, powołano sześć sztabów: Grupę Standaryzacji pojęć i definicji, Grupę Badawczą oraz Grupy do spraw:  rozwoju systemów informacyjnych DS, edukacji rynku, jakości kontentu, a także opracowania pakietu korzyści członkowskich.

Ustalono, że głównym zadaniem zespołu ds. standaryzacji pojęć i definicji, w skład którego wchodzą eksperci z dziedziny Digital Signage, teoretycy sektora komunikacji wizualnej oraz praktycy bezpośrednio działający na rynku, jest przygotowanie i promowanie przejrzystych informacji, na temat pojęć i terminologii związanych z sektorem DS. Ma to ułatwić komunikację między podmiotami tworzącymi ten rynek, a odbiorcami systemów Digital Signage. Podsumowaniem pierwszego etapu działań tej grupy będzie wydanie szeroko promowanej, specjalistycznej encyklopedii o Digital Signage.

Zadaniem sztabu zajmującego się edukacją rynku będzie poszukiwanie grup docelowych zainteresowanych nośnikami DS – zarówno od strony reklamowej, jak i informacyjnej. Przede wszystkim komunikowani będą właściciele brandów, domów mediowych, obiektów handlowych  oraz użyteczności publicznej. Ważnym elementem działań tej grupy będzie również aktywizacja rynku marketerów. Dla tego sektora planuje się zorganizowanie specjalnego spotkania połączonego z warsztatami, które pozwoli na lepsze poznanie technologii DS.

Zespół zajmujący się rozwojem systemów informacyjnych DS skupi się natomiast na skutecznym zainteresowaniu członkostwem w PDSA osób oraz instytucji, które nie są bezpośrednio związane z rynkiem reklamowym, ale są lub będą zainteresowane stworzeniem systemów informacyjnych DS (muzea, urzędy, sądy). Grupa zobowiązała się do przygotowania ewidencji case studies obrazujących wdrożenia DS w poszczególnych sektorach oraz opracowania materiałów informacyjnych. Natomiast ofertę marketingową dla potencjalnych członków PDSA realizuje wyznaczona do tego grupa ds. opracowania pakietu korzyści członkowskich.

Działania pozostałych zespołów wspierać merytorycznie będzie Grupa ds. kontentu. Zespół ten w najbliższym czasie przygotuje także opracowanie dotyczące prawnych aspektów emisji różnego rodzaju treści na nośnikach DS.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu