SENTE na konferencji SDP GigaCon

Firma SENTE Systemy Informatyczne zaprasza do udziału w trzeciej edycji konferencji Systemy Dla Przedsiębiorstw, która odbędzie się 28 stycznia 2010 roku we Wrocławiu, w Hotelu Orbis Wrocław. Tego dnia Jakub Czyżkowski, prezes spółki przedstawi koncepcję zarządzania magazynem wysokiego składu, z wykorzystaniem systemu SENTE WMS.

Wydarzenie będzie okazją do bezpośredniego kontaktu z ekspertem SENTE, który wygłosi prelekcję pt. „WMS – magazyn, który rządzi się sam”. Jej tematem będzie prezentacja koncepcji zarządzania magazynem opartej o w pełni zautomatyzowany proces decyzyjny na poziomie operacyjnym. Prelegent przedstawi rozwiązania systemu informatycznego SENTE WMS, który na podstawie wszelkiej dostępnej informacji sam potrafi zarządzać magazynem zarówno na poziomie taktycznym, jak i operacyjnym. Omówi także zagadnienia, z jakimi tzw. „wirtualny kierownik” musi sobie poradzić, opisze ciekawe sytuacje, z którymi firmy spotykają się w trakcie zarządzania magazynem. Przedstawi również wyniki wdrożenia koncepcji „magazynu, który rządzi się sam” na przykładzie implementacji systemu SENTE WMS w jednym z przedsiębiorstw.

Sympozjum organizowane przez wydawnictwo Software – konferencje stanowi przegląd dostępnych na rynku informatycznym produktów niezbędnych do efektywnego funkcjonowania i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od branży jaką reprezentuje. Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się możliwościom aktualnie promowanych rozwiązań informatycznych. W trakcie sympozjum będą omawiane platformy sprzętowe i systemowe oraz oprogramowanie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu