RADPOL przejmuje 100% udziałów RURGAZ Sp. z o.o.

przez | 20/01/2010

Za 27,65 mln zł grupa kapitałowa RADPOL SA – dostawca kompleksowych rozwiązań dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa – przejęła od dotychczasowych właścicieli 100% udziałów w lubelskim producencie zaawansowanych systemów rurowych. Transakcja jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju grupy RADPOL, która dzięki  tej inwestycji w przyszłym roku podwoi wielkość osiąganych przychodów ze sprzedaży.

RURGAZ – technologiczny lider rynku rur PE/PP

Lubelska Spółka jest liderem jeśli chodzi o produkcję zaawansowanych wyrobów   z polietylenu i polipropylenu dla najbardziej wymagających odbiorców. Głównymi klientami RURGAZu są spółki gazownicze, sieci wodociągowe, spólki komunalne i wykonawcy prac infrastrukturalno-remontowych.

Poza rurami z polietylenu i polipropylenu   o podwyższonych parametrach technicznych, RURGAZ ma w swojej ofercie unikalne wyroby takie jak: dwuwarstwowa rura RC multiSAFE czy rury dedykowane energetyce geotermalnej. Dzięki skupieniu na dochodowych niszach, RURGAZ osiąga wysoką rentowność operacyjną niezależnie od chwilowej koniunktury na rynku. Obecnie Spółka wykorzystuje 100% swoich zdolności produkcyjnych w kluczowym segmencie odpowiedzialnym za około 80% przychodów tj. produkcji rur PE.

Przewagi konkurencyjne Spółki od zawsze budowane były na bazie inwestycji oraz nakładów na badania i rozwój. W latach 2004 – 2009 Spółka zainwestowała ponad 15,5 mln zł w zakup nowych środków trwałych i rozbudowę mocy produkcyjnych. Dzięki tym inwestycjom i pozyskaniu w tym okresie 7 dotacji inwestycyjnych z Unii Europejskiej RURGAZ jest dziś technologicznym liderem swojego segmentu.


Wykres 1. Nakłady na zakup środków trwałych w latach 2004 – 2009

Transakcja i plany rozwoju

Odnosząc cenę transakcyjną do wyników Spółki za rok 2009 RADPOL dokonuje akwizycji przy wskaźniku EV/EBITDA w przedziale 6 – 7. W ocenie Zarządu, wycena przejmowanego podmiotu jest atrakcyjna, a biorąc pod uwagę plany rozwoju, potencjał technologiczny i efekty synergii pomiędzy Spółkami w grupie – na poziomie rynkowym i produktowym –  z punktu widzenia akcjonariuszy Spółki transakcja z pewnością będzie miała wpływ    na przyspieszenie procesu budowy wartości firmy.

Plany dalszego rozwoju Spółki w ramach grupy są ambitne – RURGAZ w ciągu dwóch lat ma podwoić obroty i zysk na poziomie EBITDA. Spółka nadal będzie inwestowała w swój rozwój– do 2011 ma wydać 15 mln zł na rozbudowę mocy produkcyjnych i wprowadzenie nowych produktów.

„Kupno Spółki takiej jak RURGAZ to dla RADPOL idealna inwestycja. Spółka świetnie wpisuje się w strategię grupy nie tylko dlatego, że jest tak jak pozostałe, Spółką produkcyjną wykorzystującą unikalne technologie. Przede wszystkim, widzę ogromne synergie produktowe, które pozwolą nam wspólnie sprzedawać kompleksowe rozwiązania   do dotychczasowych odbiorców obu Spółek. Liczę, że w wyniku tej transakcji RADPOL poprawi nie tylko swoje skonsolidowane wyniki, ale w drodze współpracy obie Spółki dużo zyskają na poziomie jednostkowym. Po kolejnej akwizycji, którą chcemy zamknąć w tym roku Grupa RADPOL stanie się jednym największych dostawców rozwiązań infrastrukturalnych dla energetyki, ciepłownictwa, gazownictwa i sieci wodociągowych w regionie o przychodach ok. 250 mln zł.” – powiedział Andrzej Sielski, Prezes Zarządu RADPOL SA.