Nowe oprogramowanie APC InfraStruxure® Management oferuje ujednolicony obraz i analizę złożonej fizycznej infrastruktury IT, zapewniając wysoką jakość, wydajność i dokładne planowanie

Firma APC by Schneider Electric, globalny lider w dziedzinie zintegrowanych rozwiązań zasilania i chłodzenia systemów o znaczeniu krytycznym, przedstawiła dziś nowe elementy oraz ulepszenia swojego oprogramowania InfraStruxure Management. Oprogramowanie to identyfikuje możliwości oszczędzania energii, takie jak dobór elementów infrastruktury fizycznej o optymalnej ilości i mocy, przez co pozwala zaoszczędzić nawet 38 procent kosztów energii elektrycznej . Oprogramowanie APC InfraStruxure Management pomaga firmom w efektywniejszym wykorzystaniu energii i wspiera krótko- oraz długoterminowe planowanie, prognozowanie i budżetowanie. Dzięki nowemu pakietowi oprogramowania menedżerowie centrów danych i dyrektorzy IT uzyskują kompleksowy obraz jakości działania fizycznej infrastruktury centrum danych, zużycia energii i związanych z tym kosztów. Współpracujące ze sprzętem wszystkich producentów oprogramowanie zapewnia pierwszą i najszerszą w branży integrację z krytycznymi systemami wsparcia IT, takimi jak rozwiązanie Schneider Electric PowerLogic ION-Enterprise do zarządzania zasilaniem, budynkiem i przedsiębiorstwem, umożliwiając monitorowanie, kontrolę i rozwiązywanie problemów w środowisku przyjaznym dla użytkownika.

– Firmy zawsze starają się podejmować inteligentne decyzje w każdej części swojej organizacji i centra danych nie powinny tu być wyjątkiem. Szeroki, kompleksowy obraz i analiza złożonej, fizycznej infrastruktury IT daje naszym klientom możliwość uzyskania wyższej wydajności i zupełnie nowego spojrzenia na sposób funkcjonowania firmy — powiedziała Katarzyna Kosińska, Strategic Marketing Manager APC by Schneider Electric na region Central EMEA. — Ściślejsza integracja z systemami zarządzania zasilaniem i budynkiem firmy Schneider Electric oraz wprowadzenie aplikacji InfraStruxure Energy Efficiency są kolejnymi etapami rozwoju zaprezentowanej niedawno architektury EcoStruxure™, która oferuje klientom rozwiązania tworzące inteligentny system zarządzania energią we wszystkich obszarach.

Nowy pakiet oprogramowania APC InfraStruxure Management wykracza poza tradycyjne funkcje monitoringu i kontroli zasilania, chłodzenia i bezpieczeństwa środowiska IT, dostarczając informacje niezbędne do funkcjonowania centrum danych na zasadach biznesowych. Oprogramowanie pozwala na uzyskanie informacji o niewykorzystywanej mocy, wieku i kondycji sprzętu, bieżącej i historycznej efektywności zużycia energii (PUE), wykorzystaniu i kosztach energii, a ponadto dokonuje symulacji stanu przyszłego. Pakiet oprogramowania ogranicza liczbę aplikacji wymagających logowania, upraszcza szkolenie pracowników pod kątem codziennej obsługi systemu i zapewnia lepszą wizualizację działalności centrum danych, poprzez prekonfigurowane i niestandardowe widoki jego map, raporty o trendach, wgląd w stan infrastruktury fizycznej oraz dokładne informacje o poszczególnych lokalizacjach. Współpracujący ze sprzętem wszystkich producentów pakiet oprogramowania, który obejmuje programy InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Central 6.0, InfraStruxure Capacity 6.0 i InfraStruxure Mobile 6.0, integruje się i komunikuje z czołowymi systemami zarządzania budynkiem, przedsiębiorstwem i siecią za pośrednictwem otwartych standardów. Zawiera też pełny pakiet programistyczny (Software Developers Kit, SDK) do niestandardowej integracji z innymi systemami.

– Większość organizacji zmaga się z rosnącymi kosztami energii, dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich narzędzi i technik, pomagających kontrolować krzywą kosztów — powiedział Rakesh Kumar, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner. — Dysponując dostępem do analiz i metryk, takich jak bieżące i historyczne zużycie energii oraz informacje o podsystemach generujących najwyższe koszty, organizacje mogą lepiej zrozumieć, jak zwiększyć energooszczędność i kontrolować koszty w skali całego systemu.

Oprogramowanie InfraStruxure Energy Efficiency zapewnia działom IT wgląd w bieżące oraz historyczne dane PUE i umożliwia identyfikację strat efektywności, pozwalając ustalić faktyczny pobór mocy zainstalowanego sprzętu IT w porównaniu ze zużyciem energii w całym budynku. Ponadto za pośrednictwem sieciowej „tablicy rozdzielczej” menedżerowie centrum danych mogą szczegółowo zapoznać się z wykorzystaniem energii aż do poziomu poszczególnych podsystemów i zrozumieć, jak można zwiększyć ich energooszczędność. Dane dotyczące podsystemów mogą być mierzone lub szacowane, więc aplikacja przyda się również tym klientom, którzy mają nieliczne mierniki energii.

Oprogramowanie InfraStruxure Operations oferuje niezależne od producenta zarządzanie zasobami sprzętowymi z bieżącym powiadamianiem o awariach urządzeń. Prezentuje dane na tle fizycznego układu centrum danych i dostarcza rekomendacji dotyczących rozwiązywania problemów. Ponadto oprogramowanie to zapewnia szczegółowy, strukturalny przegląd lokalizacji w centrum danych, poczynając od poziomu globalnego, przez lokalny, aż do pojedynczych elementów, a kalkulator PUE dostarcza informacji o codziennym zużyciu energii.

Oprogramowanie InfraStruxure Central 6.0 monitoruje i kontroluje wszystkie sieciowe urządzenia infrastruktury fizycznej oraz integruje je z innymi systemami zarządzania dostarczając kompleksowego obrazu centrum danych. Nowa wersja oprogramowania umożliwia dwukierunkową komunikację z krytycznymi systemami zasilania i infrastrukturą budynku, na przykład z generatorami i klimatyzatorami. Ponadto zarządza jakością prądu w sieci energetycznej poprzez interakcję z miernikami energii w budynku, a także – za jednym kliknięciem – dostarcza informacji o wykorzystaniu energii poprzez integrację z systemem PowerLogic ION-Enterprise. Po raz pierwszy udostępniane są też zbiorcze raporty, zapewniające wgląd w kondycję centrum danych i ułatwiające planowanie oraz budżetowanie. Z kolei funkcje filtrowanych powiadomień i trybu konserwacyjnego gwarantują szybkie i dokładne powiadamianie właściwych osób we właściwym momencie.

Pakiet uzupełniają aplikacje InfraStruxure Capacity 6.0 i InfraStruxure Mobile 6.0. Aplikacja InfraStruxure Capacity 6.0 pomaga planować i optymalizować wykorzystanie faktycznych możliwości infrastruktury fizycznej, pozwalając na efektywne przydzielanie sprzętu i dopasowywanie mocy centrum danych do rzeczywistych potrzeb. Ponadto nowa wersja wprowadza kolejną warstwę aplikacji identyfikujących i symulujących wpływ awarii w infrastrukturze na poszczególne serwery i łączy warstwę fizyczną z procesami biznesowymi zachodzącymi na wyższych szczeblach organizacji biznesowej. Oprogramowanie InfraStruxure Mobile 6.0, oparte na urządzeniach mobilnych Motorola MC70, umożliwia bezprzewodowe zarządzanie centrum danych i automatycznie synchronizuje lokalizacje serwerów, gwarantując integralność danych i zwiększając wydajność operacyjną.

Kolejną nowością jest fakt, iż usługi konfigurowania oprogramowania APC InfraStruxure Management są teraz elastyczniejsze — model „konfigurowania na zamówienie” pozwala klientom wybrać, jaka część ich systemu zostanie skonfigurowana przez APC.

Oprogramowanie APC InfraStruxure Management będzie dostępne na całym świecie od stycznia 2010 roku. Więcej informacji o APC można uzyskać pod adresem www.apc.com.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu