EUROPA otwarta dla nowych inwestorów

Zarząd TU EUROPA SA, jedynej spółki z sektora typowo ubezpieczeniowego notowanej na GPW, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji nowych akcji. Zgromadzony w ten sposób kapitał pozwoli firmie na dalszy, dynamiczny rozwój, w tym w zakresie oferowanych produktów.

Według danych z 12 stycznia kapitalizacja Spółki wynosiła blisko miliard złotych!

Na rynek publiczny może trafić do maksymalnie do 1 575 000 akcji. Decyzja w sprawie ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona przez właściwe organy korporacyjne Spółki na późniejszym etapie transakcji w okresie poprzedzającym przeprowadzenie oferty publicznej.

Oferta publiczna akcji będzie skierowana do krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych; niemniej w związku z ofertą Zarząd zamierza przeprowadzić ograniczone działania marketingowe poza Polską skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych.

– Od debiutu na Warszawskim Parkiecie TU EUROPA SA wykazuje ponadprzeciętne tempo wzrostu. Przez 10 lat znacząco zwiększyliśmy skalę prowadzonego biznesu”.- mówi Jacek Podoba Prezes TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. – Ufają nam Banki, Pośrednicy, Firmy Leasingowe, zagraniczne Instytucje Finansowe. W niemal każdym obszarze naszej działalności wyprzedzamy naszą konkurencję.

TU EUROPA SA będzie dalej rozwijać obszar bancaassurance, w którym od lat zajmuje wiodącą pozycję w kraju. Stawia na produkty związane z kredytami hipotecznymi, gotówkowymi, kartami kredytowymi a także produkty o charakterze inwestycyjnym, a ponadto na współpracę z pośrednikami poprzez swój unikalny ”Butik Inwestycyjny”. Spółka planuje także rozwój działalności w nowych obszarach produktowych.

– Rynek finansowy jest otwarty na większą aktywność spółek Grupy EUROPA, a my mamy pomysł na utrzymanie dalszego wzrostu – mówi prezes TU EUROPA SA Jacek Podoba – Przygotowaliśmy więc i rozpoczęliśmy wdrażanie kolejnej, Strategii EUROPY na lata 2010 – 2012. Opieramy ją na dalszej ekspansji, innowacyjności, wysokiej skuteczności po stronie sprzedaży i bezwzględnej kontroli kosztów. Aby to jednak osiągnąć, potrzebny jest nam większy kapitał. Jako jedyni na GPW reprezentujemy sektor typowo ubezpieczeniowy, a to powinno zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą. – podkreśla Prezes Jacek Podoba.

TU EUROPA współpracuje dziś z ponad 150 Partnerami w kraju i zagranicą. W ostatnim czasie istotnie wzrasta liczba klientów indywidualnych. Spółka tworzy rozwiązania, które wpływają na kształt sektora bancassurance w Polsce, dzięki czemu pozostaje liderem we współpracy z podmiotami z branży bankowo – ubezpieczeniowej. Spółki z Grupy w ostatnich kilku latach wykazywały znacznie wyższy wzrost niż rynek, co przyniosło ich akcjonariuszom istotny wzrost na kapitałach własnych, sięgający ponad 30 %.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 2009 roku potwierdzają stały wzrost Grupy EUROPA. Po trzech kwartałach 2009 roku dynamika wzrostu wyników Grupy Kapitałowej EUROPA wyniosła 116%. Wspólnie TU EUROPA SA, oraz należąca do niej TU na Życie EUROPA SA osiągnęły wynik netto 89,97 mln zł. To aż o 12,4 mln zł więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

TU EUROPA SA po trzech kwartałach 2009 roku zebrała ponad 237 mln zł przypisu (wg PSR), tj. o ponad 33 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypracowany przez Spółkę wynik netto wyniósł ponad 59 mln zł.

Należąca do TU EUROPA SA – TU na Życie EUROPA SA pozyskała niemal 1,8 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR) w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2009 roku – osiągając ponad o 50% wzrost wyniku netto w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł on ponad 31 mln zł.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej EUROPA po dziewięciu miesiącach 2009 roku wyniosła ponad 4,2 mld zł. Oznacza to wzrost o niemal 1 mld zł względem roku 2008.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu