W jaki sposób uczymy się języków obcych?

Dostępność różnych form i narzędzi sprawia, że każdy może dziś wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie sposób nauki. Bardzo dobre efekty przynosi tzw. blended learning, który zakłada mieszanie różnych metod uczenia się.

Tradycyjne zajęcia lekcyjne i kursy językowe coraz częściej wspierane są przez nowoczesne narzędzia, jak np. dodatkowe opcje multimedialne lub platformy do e-learningu tj. nauki przez internet. Specjalnie skonstruowane programy do nauki słówek, zwrotów i gramatyki wciągają uczących się w interakcję. Mogą od razu skorygować błędy i ćwiczyć wymowę. Tą metodę proponują teraz w ramach kursu największe szkoły językowe. – Nasi słuchacze, poza bezpłatnymi zajęciami konwersacyjnymi, gramatycznymi i fonetycznymi, mają też możliwość korzystania z platformy e-learningowej w ramach opłaty za kurs. Każda osoba ma dostęp do specjalnie przygotowanego na jej poziomie umiejętności, zestawu ćwiczeń i może uczyć się również w domu – twierdzi Tatiana Saternus dyrektor metodyczny ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

Z badań przeprowadzonych w październiku ubiegłego roku przez ESKK wynika, że  niemal połowa osób uważa, że zdecydowanie najskuteczniejszą metodą nauki języka obcego, jest praca w małej grupie ze wsparciem nauczyciela. Najczęściej uczymy się z podręczników (51 proc.), a co piąta osoba chętnie sięga po edukacyjne programy komputerowe. Z materiałów opracowanych specjalnie do potrzeb samodzielnej nauki korzysta 16 proc. uczących się. Wzrasta znaczenie e-learningu, posługuje się nim 10 proc. ankietowanych.

W internecie możemy czytać obcojęzyczne strony www, sprawdzać wiadomości, lub też konwersować w interesującym nas języku, z osobą poznaną na portalu społecznościowym. Kształceniu umiejętności językowych służy oglądanie filmów w wersji oryginalnej (20 proc.). W opinii nieco mniejszej liczby uczących się sprawdza się też czytanie w oryginale prasy i literatury. Zagraniczne serwisy internetowe przegląda 14 proc. ankietowanych i podobna liczba osób koresponduje ze znajomymi z innych krajów. Rozwijaniu znajomości języka służą także podróże (16 proc.).

Tak wiec stare metody nauki wypierają nowsze, szczególnie te związane z internetem. W coraz mniejszym stopniu posługujemy się kartkami ze słówkami, czy naklejanymi fiszkami. Używa ich teraz tylko 5 proc. osób. Podobnie, zaledwie 10 proc. osób uczy się na pamięć obcojęzycznych piosenek. Metod jest wiele, choć nie istnieje uniwersalne rozwiązanie, odpowiednie dla wszystkich. Specjaliści są jednak zgodni, że efektywna nauka języka to kwestia motywacji i systematyczności.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu