Pentacomp i S SOFT dla Muzeum Narodowego w Krakowie

przez | 19/01/2010

Konsorcjum firm Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (lider konsorcjum) oraz S SOFT Biuro Usług Informatycznych Halina Słomka wygrało postępowanie przetargowe przeprowadzone przez Muzeum Narodowe w Krakowie na wdrożenie nowego programu do obsługi informatycznej muzeów w zakresie ewidencjonowania zbiorów, zarządzania nimi oraz gromadzenia wiedzy na ich temat w celu późniejszego ich upowszechniania.

Wdrażany system do obsługi informatycznej muzeów MONA-NG to kolejna generacja oprogramowania firmy S SOFT, wykorzystywanego przez wiele polskich instytucji muzealnych, posiadającego zintegrowane funkcjonalności w zakresie pełnego i efektywnego ewidencjonowania i zarządzania zbiorami muzealnymi. Główne zadanie realizowane przez system MONA-NG to tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów i  wykorzystanie zgromadzonych informacji w codziennej pracy muzealników oraz w celach edukacyjnych i promocyjnych.

Nowa generacja oprogramowania – MONA-NG to rozwiązanie intranetowe z centralnym serwerem danych zapewniającym zaawansowane mechanizmy zarządzania i zabezpieczania inwentarza zbiorów oraz z dostępem do wszystkich funkcji aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkowo system MONA-NG wyposażony jest w wydzielony moduł internetowy umożliwiający prezentację w Internecie wybranych informacji o zbiorach zgromadzonych w elektronicznym inwentarzu oraz ich wizerunków cyfrowych opracowanych w procesie digitalizacji.

Lista funkcji dostępnych w systemie MONA-NG obejmuje między innymi:

  • uporządkowane rejestrowanie informacji o  zabytkach  i przedmiotach gromadzonych w muzeum (dane podstawowe (inwentarzowe) i szczegółowe (pełne opracowania naukowe), proweniencja, klasyfikacje, …)
  • szybki dostęp do informacji (kwerendy, raporty i statystyki);
  • wydruk ksiąg inwentarzowych, ksiąg depozytowych, ksiąg akcesyjnych, ksiąg ruchu;
  • wydruk potrzebnych dokumentów (kart naukowych, magazynowych, ewidencyjnych, …);
  • pełną obsługę działu dokumentacji multimedialnej;
  • pełną obsługę ruchu obiektów i nabytków;
  • rozliczanie ilościowe i wartościowe zbiorów (komputerowe skontrum);
  • wsparcie w przygotowaniu katalogów wystawowych i not katalogowych;
  • moduł prezentacji zasobów muzealnych w Internecie.

Z wdrażanego systemu skorzystają, obok Zamawiającego, także partnerzy Konsorcjum – instytucje partnerskie projektu „Cyfrowe dziedzictwo kultury…”. Są to:

1. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
2. Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni,
3. Muzeum Okręgowe w Tarnowie,
4. Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,
5. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
6. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej,