Kryzysowy boom na szefów

Kryzysowy 2009 rok, mimo spadku ogólnej liczby ogłoszeń, był dobrym czasem na szukanie pracy dla menedżerów i kadry zarządzającej – wynika z raportu „Rynek Pracy Specjalistów 2009”, przygotowanego przez ekspertów portalu Pracuj.pl.

Przy spadku całkowitej liczby ofert o niemal 22%, w zeszłym roku w ofertach pracy mogli przebierać menedżerowie. Pracodawcy poszukiwali przez Pracuj.pl ponad 18 tys. kierowników (wzrost o 3% względem 2008). Dla najwyższej kadry zarządzającej (dyrektor/prezes) zamieszczono natomiast 4273 propozycji, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej.

Liczba ofert dla tych poziomów stanowisk rosła sukcesywnie przez cały rok, ale co warte uwagi, znacząco wzrosła w drugiej połowie roku. Szczególnie widoczny był wzrost w IV kwartale, kiedy to opublikowano o ponad 1/3 więcej propozycji dla najwyższej kadry zarządzającej i o 14% więcej dla menedżerów średniego szczebla niż kwartał wcześniej. W tym kwartale propozycji dla dyrektorów/prezesów było nawet o ¾ więcej niż w porównywalnym okresie 2008.

Najwięcej dyrektorów i prezesów poszukiwano w branży handel i sprzedaż, oferty z tego sektora stanowiły prawie 1/3 wszystkich dot. tego poziomu stanowiska. Drugą najczęściej rekrutującą branżą, która potrzebowała nowej, wyższej kadry menedżerskiej było budownictwo i nieruchomości (21% ofert). Na trzecim miejscu, ex aequo, uplasowały się sektor finansowy i przemysł ciężki z ponad 14% udziałem każdy. Podobna kolejność dotyczyła poziomu stanowiska – kierownik.

– W trudnych czasach szuka się kadry, której wiedza i doświadczenie pomoże firmie wyjść z kłopotów obronną ręką. Wzrost zapotrzebowania pracodawców na nową kadrę menedżerską, szczególnie widoczny w II połowie ubiegłego roku, mógł być także wynikiem weryfikacji działań dotychczasowych menedżerów w okresie spowolnienia gospodarczego. Ci, którzy nie mieli pomysłu na rozwój firmy w trudnych czasach musieli liczyć się z utratą stanowiska. Zarządy wyszły bowiem z założenia, że na nowe czasy potrzebna jest też nowa wizja i nowi ludzie – komentuje wyniki badania Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu