Polacy żądni wiedzy

Ponad połowa Polaków (51 proc.) jest niezadowolona z osiągniętego poziomu wykształcenia, ale aż 48 proc. ankietowanych jest gotowych podnosić swoje kwalifikacje – wynika z najnowszych badań CBOS. Wpływ na tą sytuację ma zapewne zmieniająca się polityka personalna w firmach – stały i zaplanowany rozwój pracowników oznacza również budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w porównaniu z zeszłym rokiem w III kwartale 2009 zatrudnienie w Polsce nieznacznie wzrosło. Mimo odczuwalnych skutków panującego spowolnienia gospodarczego ponad 60 proc. firm deklaruje, że utrzyma zatrudnienie na obecnym poziomie, zaś 26 proc. firm planuje wzrost zatrudnienia, a tylko 14 proc. przewiduje zwolnienia – wynika z badania European Economic Survey 2010 przeprowadzonego przez KIG. „Przedsiębiorcy muszą dzisiaj patrzeć w przyszłość. Tak naprawdę trudno przewidzieć, kiedy skończy się kryzys finansowy, może on potrwać nawet kilka lat. Sytuacja firmy może wymagać podjęcia trudnych i niezwykle odpowiedzialnych decyzji. Dlatego pracodawcy szczególnie teraz potrzebują pracowników, którzy potrafią dostosować się do trudnych warunków na rynku i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. U podstaw każdego biznesu stoją bowiem ludzie i to od nich zależy, czy firma przetrwa ten niespokojny okres i wyjdzie obronną ręką z czasów kryzysu” – mówi Thierry Iovane, Dyrektor na Europę i Amerykę Łacińską CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zaostrzyły się wymagania pracodawców. Oprócz określonych i wyspecjalizowanych umiejętności oczekują oni od przyszłego pracownika predyspozycji do szybkiego uczenia się. Badania CBOS pokazują, że prawie połowa Polaków (48 proc.) jest gotowa podwyższyć swoje kwalifikacje. Im wyższy poziom wykształcenia, tym przekonanie o konieczności inwestowania w naukę jest większe. – „W rezultacie pracownicy muszą cały czas dostosowywać posiadane kwalifikacje do zmieniających się oczekiwań biznesowych pracodawcy, jak również sytuacji gospodarczej na rynku. Obecnie ważna jest otwartość, komunikatywność oraz elastyczność. Rodzaj i kierunek studiów nie determinują dziś w pełni ścieżki zawodowej, a zdobyta podczas nich wiedza jest tylko podstawą przyszłych umiejętności. Dlatego pracownik, nawet jeśli posiada preferowane wykształcenie, nie może spocząć na laurach, musi potrafić się odnaleźć w ciągle zmieniającej się rzeczywistości i być otwartym na nowe możliwości” – dodaje Iovane.

Czym skorupka za młodu…

Bezrobocie wśród osób do 25 roku życia rośnie z roku na rok. W III kwartale 2009 roku wyniosło ponad 21,8 proc., tj. o 5,7 proc. więcej niż w III kwartale ubiegłego roku. Przyczyny wzrostu bezrobocia wśród młodych osób upatruje się również w niedostosowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. – „Młodzi ludzie z roku na rok są coraz lepiej wykwalifikowani, można zaryzykować, że niektórzy są nawet przekwalifikowani. Mimo tego nadal nie potrafią odpowiedzieć na oczekiwania rynku pracy. Wielu z nich nie może znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie, dlatego często sytuacja zmusza ich do podjęcia pracy, która nierzadko jest poniżej ich kwalifikacji. Z drugiej strony im później rozpoczną oni swoją karierę zawodową, tym trudniejszy start życiowy otrzymują oraz mniejsze perspektywy na stabilizacje materialną” – podkreśla Iovane

źródło/autor: Vision

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu