Konsolidacja spółek HICRON i HICRON Consulting

Po trwającej trzy miesiące konsolidacji, pod koniec grudnia 2009 roku nastąpiło formalne połączenie spółek HICRON i HICRON Consulting, świadczących usługi technologiczne i konsultingu SAP.Celem konsolidacji było przemodelowanie sposobu podejmowania strategicznych decyzji, z ukierunkowaniem na osiąganie wspólnych celów biznesowych. Zacieśnienie relacji między HICRON a HICRON Consulting skutkuje przede wszystkim połączeniem zespołów i wspólnym formułowaniem ofert. Formalnie konsolidacja nastąpiła w wyniku nabycia udziałów HICRON Consulting przez HICRON. Jednocześnie zmienił się skład zarządu: Michał Guzek przeszedł do zarządu HICRON, opuszczając tym samym zarząd HICRON Consulting. Remigiusz Efinowicz, członek zarządu HICRON, objął stanowisko prokurenta HICRON Consulting. Kapitał zakładowy HICRON podwyższono do 90 000 zł.

Kompleksowa oferta

Spółki, od momentu ich powstania, współpracowały ze sobą korzystając nawzajem z własnych zasobów programistycznych i technologicznych (specjalność HICRON) oraz konsultingowych i doradczych (specjalność HICRON Consulting). Po konsolidacji oba rodzaje usług świadczone są w ramach oferty HICRON.

„Chcąc pracować z dużymi firmami musimy spełniać ich oczekiwania co do szerokiej i kompleksowej oferty zarówno z obszaru konsultingu SAP, jak i realizacji złożonych projektów techniczno-rozwojowych. HICRON i HICRON Consulting oferują usługi komplementarne. Poprzez konsolidację łączymy nasze kompetencje i jesteśmy w stanie jeszcze lepiej sprostać potrzebom naszych Klientów co do rozwoju ich systemów.” – mówi Remigiusz Efinowicz, członek zarządu HICRON i prokurent w spółce HICRON Consulting.

Nowy model organizacyjny

Po połączeniu pracownicy obu spółek utworzyli nowe działy odpowiedzialne za poszczególne obszary kompetencyjne: rozwiązania konsultingowe, technologiczne i usługi serwisowe. Na czele każdego z zespołów stanął lider odpowiedzialny za koordynowanie pracy podczas realizacji projektów.

„Cenimy sobie zadowolenie Klientów, dlatego naszym celem zawsze było strategiczne partnerstwo i stała współpraca z firmami. Łącząc obie spółki i tworząc dedykowane zespoły kładziemy nacisk na rozwój zarówno usług konsultingowych, technologicznych jak i serwisowych, wzmacniając nasze kompetencje w tych obszarach. Zatrudniamy także nowych specjalistów.” – komentuje Michał Guzek, członek zarządu HICRON.

W wyniku konsolidacji utworzone zostały dwa zupełnie nowe działy: Quality Management oraz Research & Development, utworzono stanowisko Resource Managera. Zadaniem Quality Managera będzie czuwanie nad wysoką jakością prowadzonych projektów technologicznych, konsultingowych, oraz świadczonych usług serwisowych. Resource Manager będzie odpowiadał m. in. za zarządzanie zasobami oraz ustalanie priorytetów projektowych. Z kolei celem R&D będzie rozwój istniejących produktów autorskich HICRON oraz opracowywanie nowych rozwiązań.

Efekt synergii

Oprócz połączenia zespołów, utworzenia nowych działów i stanowisk, wraz z konsolidacją w HICRON zastosowany został system efektywnego zarządzania wiedzą. Wiąże się to z wprowadzeniem systemu e-learningu, wewnętrznej platformy wymiany doświadczeń, a także udoskonaleniu instytucji coachingu wewnątrz spółki HICRON.

„Łącząc obie spółki spodziewamy się pełniej realizować potrzeby naszych Klientów i osiągać jeszcze lepsze wyniki niż dotychczas. Konsolidację przeprowadziliśmy więc w taki sposób, byśmy do jej korzyści mogli zaliczyć dużo więcej niż uwspólnienie oferty. Przepływ know-how i informacji między pracownikami, nowe narzędzia, wprowadzenie stanowisk takich jak Quality Manager, Resource Manager, R&D Manager mają na celu maksymalizację naszej efektywności w taki sposób, by w ostatecznym rozrachunku 1+1 dało znacznie więcej niż 2.” – wyjaśnia Ireneusz Czapski, członek zarządu HICRON.

źródło/autor: HICRON Consulting

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu