HP i Microsoft upraszczają środowiska technologiczne za pomocą rozwiązań opartych na nowym modelu Infrastructure-to-Application

Największa na świecie firma technologiczna i lider wśród dostawców oprogramowania rozwija koncepcję cloud computing za pomocą nowatorskiego, zintegrowanego pakietu technologii. Firmy HP i Microsoft poinformowały o trzyletnim porozumieniu dotyczącym zainwestowania 250 milionów dolarów w celu znacznego uproszczenia środowisk technologicznych.

Firmy planują zaoferować nowe rozwiązania, które:

 • – zbudowane są w oparciu o model Infrastructure-to-Application (kompleksowej integracji środowiska) następnej generacji,
 • – zapewnią rozwój cloud computing (przetwarzania poza siecią lokalną) poprzez szybsze wdrażanie aplikacji,
 • – uproszczą zarządzanie oraz automatyzację procesów realizowanych ręcznie, co pozwoli obniżyć ogólne koszty infrastruktury informatycznej.

W ramach współpracy powstanie najbardziej kompleksowy i najściślej zintegrowany pakiet technologii w branży — od infrastruktury do aplikacji.

Ma to na celu znaczne usprawnienie opracowywania i implementacji środowisk informatycznych oraz zarządzania nimi. Na podstawie podpisanego zobowiązania firmy HP i Microsoft wspólnie opracują ścieżkę rozwoju maszyn do zarządzania danymi, konwergentnych, fabrycznie skonfigurowanych aplikacji, kompleksowych rozwiązań w zakresie wirtualizacji oraz zintegrowanych narzędzi do zarządzania. Te innowacyjne rozwiązania informatyczne będą dostępne w ramach najbardziej rozbudowanej sieci sprzedaży bezpośredniej i poprzez kanał partnerski.

Korzyści wynikające z wprowadzenia zintegrowanego pakietu technologii:

 • Większa wydajność biznesowa dzięki rozwiązaniom reagującym na zmieniające się wymagania biznesowe, poprzez płynną skalowalność serwerów, pamięci masowej, sieci i aplikacji do wysoce zautomatyzowanego środowiska ze zdolnością do samozarządzania.
 • Większa wydajność, niezawodność i dostępność kluczowych w branży aplikacji biznesowych, oprogramowania Microsoft Exchange Server i Microsoft SQL Server, poprzez utworzenie zoptymalizowanego środowiska „maszyn”. Powyższe korzyści można uzyskać dzięki fabrycznie zintegrowanym pakietom serwerów, pamięci masowej, rozwiązań sieciowych i aplikacji, oferowanym jako gotowe rozwiązania. Maszyny do zarządzania danymi i obsługi poczty elektronicznej znacznie upraszczają proces wdrażania rozwiązań i zarządzania nimi.
 • Usprawnienie operacji poprzez zintegrowane narzędzia do wirtualizacji i zarządzania, gwarantujące zgodność operacyjną i umożliwiające automatyczne udostępnianie środowisk technologicznych, zarządzanie nimi oraz ich bieżące, samodzielne dostosowywanie do potrzeb. Dzięki integracji oprogramowania HP Insight, HP Business Technology Optimization i Microsoft System Center z rozwiązaniem Microsoft Hyper-V Server, klienci korporacyjni mogą korzystać z ujednoliconego rozwiązania do zarządzania, które umożliwia automatyzację procesu wdrażania aplikacji i kompleksowe monitorowanie środowiska — od infrastruktury do aplikacji. Integracja pozwala również zoptymalizować zużycie energii i wydajność, gwarantując jednocześnie zgodność operacyjną w heterogenicznym środowisku centrum przetwarzania danych.
 • Ochrona inwestycji i niższy całkowity koszt posiadania, dzięki czemu klienci mogą w prostszy i szybszy sposób wdrażać systemy. Wspólnie opracowane rozwiązania oparte są na standardach branżowych i opracowane z myślą o wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji w centra przetwarzania danych. Wszystkie zarządzane są za pośrednictwem spójnej metodologii. Takie podejście umożliwia klientom integrację prywatnych lub publicznych modeli cloud computing, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Współpraca między firmami HP i Microsoft oparta będzie na platformie Windows Azure.

HP zaoferuje usługi, natomiast Microsoft będzie inwestować w sprzęt HP do obsługi infrastruktury Windows Azure.„Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań pomaga Klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną swoich przedsiębiorstw — powiedział Mark Hurd, prezes i dyrektor generalny HP.

Podjęta współpraca pozwoli firmom HP i Microsoft zaoferować klientom przekształcalne technologie, które umożliwią redukcje kosztów, generowanie widocznych zysków i skrócenie czasu niezbędny na uzyskanie korzyści biznesowych.Nowy model kompleksowej integracji środowiska, opracowany przez HP i Microsoft, będzie dostępny jako zintegrowana oferta dla rozległych, heterogenicznych środowisk centrów przetwarzania danych, a także jako rozwiązania dla małych i średnich firm. Rozwiązania są już dostępne, a nowe oferty zostaną wprowadzone w ciągu następnych trzech lat.

„Porozumienie obejmujące infrastrukturę, aplikacje i usługi, pozwoli klientom zoptymalizować wydajność, zwiększyć elastyczność biznesową i ograniczyć koszty posiadania infrastruktury informatycznej.” — powiedział Steve Ballmer, dyrektor generalny w firmie Microsoft Corp.

„Ta współpraca zmieni sposób świadczenia usług klientom przez duże korporacje oraz pomoże małym firmom wdrażać rozwiązania informatyczne z myślą o rozwoju działalności. Współpraca między Microsoft i HP to gwarancja sukcesu, dzięki której klienci nie muszą ryzykować porażki związanej z infrastrukturą informatyczną”.

Większe możliwości dla Partnerów HP i Partnerów Microsoft Frontline na całym świecie W ramach rozszerzonej współpracy HP i Microsoft zwiększą dziesięciokrotnie globalne nakłady inwestycyjne, aby zapewnić 32 tysiącom Partnerów HP i Partnerów Microsoft Frontline nowe możliwości. Partnerzy pomogą klientom modernizować środowiska za pomocą kompleksowych pakietów oprogramowania i sprzętu oraz usług.

Korzyści dla Partnerów to między innymi:

 • Krótszy czas osiągnięcia dochodu dzięki uproszczonym i skróconym cyklom sprzedaży, dostępnym za pośrednictwem inteligentnych pakietów Smart Bundle oraz pakietów All-Inclusive, jak również nowych ofert, zapewniających dostęp do dodatkowych aplikacji i możliwości sprzedaży usług.
 • Elastyczne opcje finansowania za pośrednictwem Działu usług finansowych HP, które umożliwiają dilerom skuteczniejsze pozyskiwanie klientów dzięki większej dostępności i uproszczonym procedurom zakupu rozwiązań technologicznych.
 • Szerszy zakres pomocy technicznej przy wsparciu wyspecjalizowanych pracowników terenowych, skupiających się na inicjatywach przedsprzedażnych i kompleksowych szkoleniach dla Partnerów.
 • Wspólnie finansowane, globalne kampanie marketingowe, programy pozyskiwania klientów i narzędzia handlowe, dostępne pod adresem www.hpmspartners.com.

Profesjonalne usługi HP i usługi Microsoft zapewniają klientom sukces Aby uzyskać szybszy zwrot z inwestycji (ROI) i zwiększyć wartość sprzedaży, zintegrowana oferta rozwiązań została wzbogacona o nowe usługi projektowe i wdrożeniowe oraz usługi pomocy technicznej dla wspólnie opracowanych rozwiązań. Za pośrednictwem ponad 11 tysięcy specjalistów HP na całym świecie, posiadających certyfikaty Microsoft, działy usług HP, we współpracy z działem usług Microsoft, zapewnią pomoc techniczną dla wszystkich zintegrowanych rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania, od prostych wdrożeń po najbardziej rozbudowaną infrastrukturę korporacyjną o znaczeniu strategicznym.

Dostępne usługi to między innymi:

 • Warsztaty strategiczne i usługi w zakresie zwrotu z inwestycji oraz korzyści biznesowych. Inne dostępne usługi obejmują architekturę, projektowanie, wdrożenia pilotażowe, wdrożenia globalne, pomoc techniczną do rozwiązań w zakresie wirtualizacji serwerów i zarządzania, wirtualizację klientów, zarządzanie danymi i przetwarzanie poza siecią lokalną (cloud computing). Dodatkowo dostępne są usługi w zakresie aktualizacji/migracji rozwiązania Microsoft Exchange, w stałej cenie za stanowisko.
 • Usługi modernizacji aplikacji, przeznaczone do wdrożeń rozwiązań przetwarzania transakcji online (OLTP) na dużą skalę.
 • Zaplanowane i dostosowane rozwiązania w zakresie analizy danych biznesowych gwarantują szybszy dostęp do korzyści oferowanych przez aplikacje.
 • Wsparcie dla klientów, którzy chcą wdrażać posiadane technologie w swojej siedzibie, na zasadzie outsourcingu lub w modelu cloud computing.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu