Bonair SA z AX2009 w Polskiej Ceramice Ogniotrwałej „Żarów”

W ostatnich dniach 2009 roku firma Bonair SA podpisała umowę z Polską Ceramiką Ogniotrwałą „Żarów” SA na wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX 2009.

System zostanie uruchomiony w obszarach: Finansów, Sprzedaży, Logistyki, WMS, CRM, Produkcji i Planowania. Dodatkowo zostaną dostarczone autorskie moduły firmy Bonair SA: Honoraria do obsługi kadr i płac oraz Formularze do obsługi obowiązkowych formularzy urzędowych (VAT, PIT, CIT, etc.).

Wdrożenie obejmuje także dostarczenie systemu kodów kreskowych oraz Plan9000 dla obszaru utrzymania ruchu.

W ramach umowy zostaną również przeprowadzone szkolenia.

Polska Ceramika Ogniotrwała „ŻARÓW” S.A. jest jednym z największych w Europie, dynamicznie rozwijającym się zakładem produkującym ogniotrwałe wyroby glinokrzemianowe.

Specjalizuje się w produkcji m.in. wyrobów: szamotowych, wysokoglinowych, izolacyjnych, a także betonów ogniotrwałych oraz prefabrykatów monolitycznych. Więcej na stronie: http://www.pco.pl

Wdrożenie zintegrowanego systemu Microsoft Dynamics AX 2009 jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji zarządzania, umożliwiających zintensyfikowanie działań rozwojowych i ekspansywnych na obsługiwanych rynkach.

źródło/autor: Bonair

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu