Viessmann przejmuje Schmack Biogas

Grupa Viessmann, producent innowacyjnych systemów grzewczych od 1 stycznia 2010 roku stała się właścicielem Grupy Schmack Biogas, jednego z wiodących, niemieckich oferentów instalacji biogazowych. Dzięki temu Viessmann poczynił kolejny krok, angażując się w innowacyjne rozwiązania energii odnawialnych.

Dalszy wzrost kompetencji w zakresie energii odnawialnych
Viessmann przejmuje Schmack Biogas

Grupa Viessmann, jeden z wiodących europejskich producentów systemów techniki grzewczej, przejęła Grupę Schmack Biogas, mającą siedzibę w Górnym Palatynacie. W dniu 15.12.2009 r. zostały pomyślnie zakończone negocjacje w sprawie wejścia Viessmanna, jako inwestora strategicznego. Z tymczasowym syndykiem dr Hubertem Ampferlem zawarto umowę o przejęciu ze skutkiem 01.01.2010 r. W drodze reorganizacji, połączonej z przeniesieniem własności, zostaną przejęte istotne składniki majątkowe spółki akcyjnej Schmack Biogas AG, spółek córek: Carbotech Engineering GmbH, jako specjalisty od uzdatniania gazu, Stelzenberger Biogas GmbH, jako producenta komponentów instalacji do biogazu oraz udziały we włoskiej spółce krajowej Schmack Biogas S.r.l.

Schmack Biogas jest jednym z wiodących niemieckich oferentów instalacji biogazowych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1995 r., oferuje dzisiaj swoje usługi w zakresie projektowania i wyposażenia oraz serwisu i zarządzania, tym samym zalicza się do niewielu kompleksowych oferentów w tej branży. Głównym punktem ciężkości jego działalności, obok wsparcia technicznego, jest kompleksowy serwis mikrobiologiczny. Do klientów przedsiębiorstwa należą przedsiębiorstwa energetyczne, inwestorzy, rolnicy oraz przedsiębiorstwa przemysłowe. W 2008 r. osiągnięto obroty roczne w wysokości 68 milionów EURO.

Dążenie do zabezpieczenia miejsc pracy

– Wraz z integracją Schmack Biogas, Grupa Viessmann zabezpieczamy znakomite know-how przedsiębiorstwa i planowo uzupełniamy nasz kompletny program – oświadczył dr Martin Viessmann, udziałowiec zarządzający Grupą Viessmann. – Chcemy przy tym zachować tyle miejsc pracy, na ile jest to możliwe- dodał.

Viessmann przejmie ponad trzy czwarte pracowników. Pozostali zatrudnieni otrzymają ofertę przejścia do spółki transferowej, której celem jest ułatwienie tym osobom ponownego wejścia na pierwszy rynek pracy poprzez zapewnienie im uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych. Spółka transferowa będzie w znacznej mierze finansowana ze środków Grupy Viessmann.

– Analiza Due Diligence oraz podjęte po niej negocjacje zostały przeprowadzone przez Grupę Viessmann z dużą kompetencją fachową. Dlatego możliwe było szybkie zawarcie umowy – mówi tymczasowy syndyk dr Ampferl.

– Wraz z Grupą Viessmann znaleziono idealnego inwestora strategicznego dla zabezpieczenia ciągłości kontaktów handlowych z klientami i dostawcami. Zaś dzięki dalszemu zatrudnieniu większości naszych pracowników pozostaje zachowane znakomite know-how naszego przedsiębiorstwa w zakresie biogazu – wyjaśnia Werner Rüberg, prezes zarządu spółki Schmack Biogas AG.

Viessmann stawia na energie odnawialne

Poprzez przejęcie Schmack Biogas Viessmann umacnia swoją pozycję na przyszłościowym rynku energii odnawialnych. W 2008 r. udział systemów wykorzystujących energie odnawialne, w ogólnej sprzedaży firmy Viessmann, wyniósł prawie 30 procent. Oferta Viessmanna w tym zakresie obejmuje systemy solarne, pompy ciepła, kotły na biomasę oraz instalacje biogazowe.

Wraz z dokonanym w 2007 r. przejęciem obu austriackich specjalistów od biomasy – firm Mawera i Köb, Viessmann zabezpieczył sobie kompetencję technologiczną w dziedzinie energetycznego wykorzystania stałej biomasy, np. drewna kawałkowego, peletów oraz zrębków spalanych przez instalacje, których zakres mocy dochodzi do 13 MW. Akwizycja firmy BIOFerm GmbH, która także została zrealizowana w 2007 r., sprawiła, iż Viessmann uczynił także pierwszy krok w kierunku przejęcia kompetencji w dziedzinie biogazu.

Zasada funkcjonowania instalacji opracowanych przez firmę Schmack oparta jest na koncepcji anaerobowej fermentacji materiałów wyjściowych, takich jak gnojówka, trawa i rośliny energetyczne. Wraz z integracją firmy Schmack, Viessmann będzie w przyszłości, razem z firmą BIOFerm, dysponował kompletną ofertą w dziedzinie technologii biogazu.

Uwzględniając program produktów firmy ESS, która jest spółką córką Viessmanna, oferta obejmuje jednocześnie nowoczesne elektrociepłownie blokowe służące do wytwarzania prądu i ciepła z gazu ziemnego i biogazu o mocy do 380 kW. Oprócz tego biogaz może być wykorzystywany przy pomocy wysokoefektywnych urządzeń kondensacyjnych marki Viessmann do wytwarzania ciepła bez emisji CO2.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu