Trwa nabór wniosków do konkursu „Odkryj e-wolontariat”

Trwa I edycja Konkursu „Odkryj e-wolontariat” – pierwszego w Polsce projektu, mającego wyłonić i nagrodzić najciekawsze inicjatywy wolontariackie w Internecie.

Do Konkursu, organizowanego przez Fundację Moje Stypendium i Fundację Orange, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, mogą się zgłaszać organizacje pozarządowe, firmy i instytucje publiczne, które korzystają z pomocy wolontariuszy świadczonej za pośrednictwem Internetu.

I edycja Konkursu „Odkryj e-wolontariat”:

  • promuje wolontariat w Internecie
  • wyróżnia organizatorów najciekawszych inicjatyw e-wolontariatu w Polsce
  • inspiruje organizacje, firmy i instytucje do wykorzystania potencjału Internetu przy organizacji pracy wolontariuszy
  • ma na celu zmianę negatywnego wizerunku Internetu i internautów poprzez zwrócenie uwagi na dobro obecne w sieci
  • promuje bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego na stronie www.e-wolontariat.pl , do 31 stycznia 2010 roku.  Najciekawsze inicjatywy, wybrane przez Kapitułę Konkursu, poddane zostaną pod głosowanie internetowe. Wyłonieni przez internautów laureaci zostaną nagrodzeni i uhonorowani podczas marcowej Gali Finałowej.

Regulamin Konkursu i formularz elektroniczny dostępne są na stronie internetowej www.e-wolontariat.pl, pierwszym polskim portalu poświęconym wolontariatowi w Internecie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu