Gazeta Bankowa nagrodzi liderów informatyki w sektorze i dla sektora finansowego

Podczas uroczystej Gali zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursów Gazety Bankowej: „Lider informatyki instytucji finansowych” i „Hit roku dla instytucji finansowych”. Jeszcze do 1 lutego br. poprzez formularz elektroniczny na stronie www.gb.pl zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty, rozwiązania i usługi, które wezmą udział w konkursie.

Gazeta Bankowa już po raz ósmy nagrodzi najlepsze wdrożenia systemów informatycznych, zgłoszonych do nagrody „Lider informatyki instytucji finansowych”. Jurorzy przyznają statuetki i wyróżnienia w czterech kategoriach: „Systemy transakcyjne”, „Systemy back office”, „Bankowość elektroniczna i e-finanse” oraz sztandarowej – „Bankowy lider informatyki”. To ostatnie otrzyma bank, który zdaniem jury, wprowadził w 2009 roku najlepszy system informatyczny i podszedł do kwestii informatyzacji w sposób kompleksowy.

Podczas Gali nastąpi również rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu „Hit roku dla instytucji finansowych”, adresowanego do firm informatycznych, które swoją ofertę kierują do instytucji finansowych. Jurorzy wskażą hit i udzielą rekomendacji zgłoszeniom konkursowym w trzech kategoriach: „Produkty ułatwiające obsługę klientów lub samoobsługę oraz realizację transakcji niezależnie od placówki i kanału dystrybucji”, „Rozwiązanie informatyczne lub telekomunikacyjne, którego celem jest usprawnienie działania instytucji finansowych” oraz „Usługa świadczona instytucji finansowej lub jej klientom, umożliwiająca prowadzenie operacji finansowych z pomocą środków porozumiewania się na odległość”.

Uczestnictwo w konkursach to okazja do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie szeroko pojętej informatyzacji instytucji finansowych. Wśród gości zaproszonych na uroczystą galę będą m. in. prezesi i dyrektorzy największych polskich banków, instytucji ubezpieczeniowych oraz innych instytucji finansowych, a także szefowie firm sektora technologicznego. Nagrodzone rozwiązania zostaną przedstawione na łamach Gazety Bankowej oraz otrzymają jej rekomendację.

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są pod adresem:

http://gb.pl/technologie/business-intelligence/konkursy-technologiczne-gb.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu