18,66 proc. dywidendy z Fortis L Fix Everest

Klienci odebrali już swoje zyski z funduszu strukturyzowanego Fortis L Fix Everest. Na swoich kontach mają już 100 proc. wpłaconego kapitału i wolną od podatku ponad 18 proc. dywidendę.

Zakończyła się wypłata zysków z tytułu jednostek funduszu strukturyzowanego Fortis L Fix Everest. Jego posiadacze mogli zarobić maksymalnie 36 proc. (18 proc. w skali roku) oraz gwarantowane 0,5 proc. Ostatecznie stopa zwrotu wyniosła 18,66 proc. Fundusz wypłacił dywidendę stałą 0,5 proc., zmienną 18 proc. i dodatkowe 0,66 proc., o które zwiększył się kapitał po ostatecznej wycenie jednostki. Dywidenda stała wypłacona została po pół roku, czyli 17 czerwca 2009 roku, natomiast zmienna zależała od notowań indeksu WIG20.

– Po pół roku od rozpoczęcia inwestycji następuje odczyt poziomu indeksu. Jeśli jest on na poziomie równym lub wyższym od początkowego, inwestycja się kończy, a inwestor otrzymuje 100 proc. zainwestowanego kapitału plus 9 proc. zysku wolnego od podatku.

W przeciwnym wypadku – tak stało się tym razem – inwestycja trwa dalej, a wysokość kuponu co pół roku rośnie liniowo odpowiednio do 18 proc., 27 proc. aż do 36 proc. po dwóch latach. Fundusz Fortis L Fix Everest zapadł już po roku – wyjaśnia Tomasz Gomółka z Departamentu Rozwoju Oferty dla Klientów Indywidualnych w Fortis Banku Polska, grupa BNP Paribas.

W lutym tego roku BNP Paribas Fortis zaproponuje w ramach cyklicznych subskrypcji kolejny, nowy produkt strukturyzowany oparty o indeks WIG20.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu