SAS liderem w zakresie rozwiązań business performance

Niezależna firma analityczna Forrester Research sklasyfikowała SAS Institute na pozycji lidera w raporcie Forrester Wave: Business Performance Solutions, Q4 2009 podsumowującym rynek rozwiązań business performance (BPS). Najwyżej oceniona została funkcjonalność rozwiązań SAS w zakresie analizy kosztów i przychodów. Wysoko oceniona została również strategia i wizja rozwoju produktu.

W obecnej sytuacji rynkowej wdrożenie systemów i procesów umożliwiających planowanie i mierzenie wydajności jest absolutną koniecznością dla każdego przedsiębiorstwa. Wyniki raportu Forrester Research dowodzą, że narzędzia do planowania, prognozowania, raportowania finansowego i mierzenia wydajności mają kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania firmy w aktualnie panującej sytuacji gospodarczej. W sposób szczególny w czasie spowolnienia gospodarczego przydatne okazały się narzędzia prognostyczne, które wspierały organizacje biznesowe w przygotowaniu się i szybkim reagowaniu na zmiany warunków ekonomicznych.

„SAS oferuje wysoko wyspecjalizowane narzędzia w zakresie analizy kosztów i przychodów, prognozowania oraz zarządzania strategicznego, które adresują zagadnienia biznesowe daleko wykraczające poza obszar finansowy.” – podkreśla w raporcie Paul Hamerman z Forrester Research.

Aby zwiększyć wydajność i przewagę nad konkurencją przedsiębiorstwa skupiają się nad prognozowaniem i mierzeniem kluczowych wskaźników, nie opierając się jedynie na monitorowaniu historycznych danych finansowych. Firmy, które mogą identyfikować szanse i zagrożenia sprawniej od konkurencji, na bieżąco dopasowywać strategię do zmiennych warunków rynkowych i szybko wdrażać ją w skali całej organizacji zwyciężą w tej batalii.

„SAS posiada wiodące narzędzia w zakresie analityki predykcyjnej oraz zarządzania kosztami i przychodami i jest najlepszym wyborem dla przedsiębiorstw. Technologia SAS wspiera różnorodne aplikacje wykorzystywane w procesach planowania i prognozowania.” – dodał Paul Hamerman z Forrester Research.

SAS oferuje szeroki pakiet narzędzi SAS® for Performance Management jest rozwiązaniem wspomagającym procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. Pomaga zarządzać efektywnością: pomiarem, analizą i oceną wyników pracy, zarówno w działalności bieżącej (operacyjnej), jak i zarządzaniu strategicznym. Umożliwia dostęp do danych rozproszonych w różnych źródłach informacji, przetwarza je w informacje zarządcze i udostępnia w formie wygodnej dla użytkowników i w bezpieczny dla organizacji sposób.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu