BIO Inventions S.A. wejdzie na NewConnect w I kwartale 2010 roku

Wrocławski Dom Maklerski S.A. podpisał umowę na przeprowadzenie prywatnej emisji akcji ze spółką BIO Inventions S.A. – dystrybutorem produktów firm biotechnologicznych. Emisja i debiut na rynku NewConnect planowane są na I kwartał br. Spółka poprosi inwestorów o 0,5 mln zł, które przeznaczy głównie na budowę kanału dystrybucji produktów Stem Cells Spin S.A. oraz innych firm biotechnologicznych działających na polskim rynku.

Akcjonariuszami BIO Inventions S.A. są obecnie fundusz BIO-MED Capital S.A. (33,3%) oraz Stem Cells Spin S.A. (66,7%) – wywodząca się z Akademii Medycznej we Wrocławiu spółka posiadająca prostą, niskokosztową i skuteczną technologię produkcji preparatów z nowej linii komórek macierzystych o symbolu MIC-1 wyprowadzoną z rosnących poroży jeleniowatych.

– „BIO Inventions S.A. to odpowiedź na największe słabości innowacyjnych spółek biotechnologicznych działających w Polsce. Mamy zdolnych naukowców, opracowywane są ciekawe produkty, jednak brakuje sił sprzedażowych. Ambicją BIO Inventions SA jest zapełnienie tej luki na rynku. Na początek spółka będzie produkować i dystrybuować produkty na bazie licencji udzielonych przez Stem Cells Spin S.A.: surowce dla kosmetyków, suplementy diety, dermokosmetyki oraz bardziej zaawansowane produkty biotechnologiczne. Celem nadrzędnym jest aby oba podmioty mogły skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, a przy tym jak najszybciej – jeszcze w 2010 roku – zaczynały generować przychody ze sprzedaży” – mówi Janisław Muszyński, Prezes BIO Inventions S.A.

– „Na początek poprosimy inwestorów o 0,5 mln zł. Chcemy je przeznaczyć na budowę kanału sprzedaży – przede wszystkim solidnej grupy handlowców i sieci klientów. Pozwoli to na sprawną dystrybucję produktów do wybranych grup docelowych. Na bazie utworzonego kanału sprzedazy, BIO Inventions SA będzie oferowała usługi dystrybucyjne również innym firmom biotechnologicznym działającym w kraju.” – mówi Janisław Muszyński, Prezes Zarządu BIO Inventions S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu