Zarabiaj na sile polskiej waluty

Analitycy Grupy Nordea szacują, że zaczynający się rok będzie korzystny dla polskiej waluty. Do swojej oferty Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wprowadza właśnie nowy produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału: Nordea Gwarant – Mocny Złoty. Inwestycja w formie grupowego ubezpieczenia na życie będzie dostępna od 11 stycznia w sieci sprzedaży Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A oraz we wszystkich placówkach Banku Nordea.

Nordea Gwarant – Mocny Złoty oparty jest o kurs franka szwajcarskiego w relacji do złotego. Zysk, jaki przyniesie ta inwestycja zależeć będzie od skali umocnienia się złotówki względem szwajcarskiej waluty w najbliższym roku. Analitycy Grupy Nordea szacują, że w nadchodzących 12 miesiącach kurs PLN/CHF wzrośnie o około 12 proc. Niezależnie od zmian na rynku walutowym, Nordea gwarantuje wypłatę 96 proc. zainwestowanych środków.

W przypadku aprecjacji złotego Klient otrzyma 96% zainwestowanych środków oraz premię uzależnioną od kursu PLN/CHF. Im większy będzie spadek kursu franka w stosunku do polskiej waluty, tym więcej zarobią Klienci Nordea.

Rekordowo wysoki kurs franka względem złotego, który utrzymywał się na początku ubiegłego roku był skutkiem kryzysu finansowego. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej notowania złotego wrócą do poziomu sprzed kryzysu, kiedy przez długi czas polska waluta wyraźnie zyskiwała względem szwajcarskiej. Powrót tej tendencji zauważyć można analizując kurs PLN/CHF w ostatnich dziesięciu miesiącach.

Analitycy Nordea wskazują, że na dalszy wzrost wartości złotego powinno wpłynąć szybsze niż w Szwajcarii tempo rozwoju gospodarczego Polski i  napływ środków unijnych. Franka osłabiają z kolei strategie „carry trade”. Stosujący je globalni inwestorzy pozyskują kapitał w krajach o niskich stopach procentowych, do których należy m.in. Szwajcaria, lokując pożyczone środki na bardziej atrakcyjnych rynkach.

Nordea Gwarant – Mocny Złoty jest inwestycją w formie grupowego ubezpieczenia na życie. Inwestowanie środków i ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 16 lutego 2010 r. i trwa do 21 lutego 2011 r. Z Nordea Gwarant – Mocny Złoty Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych, nie jest obciążony także podatkiem od zysków kapitałowych.

Subskrypcja Nordea Gwarant – Mocny Złoty kończy się 29 stycznia br. Minimalna kwota składki wynosi 5 tys. zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu