Zarabiaj na sile polskiej waluty

przez | 12/01/2010

Analitycy Grupy Nordea szacują, że zaczynający się rok będzie korzystny dla polskiej waluty. Do swojej oferty Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wprowadza właśnie nowy produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału: Nordea Gwarant – Mocny Złoty. Inwestycja w formie grupowego ubezpieczenia na życie będzie dostępna od 11 stycznia w sieci sprzedaży Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A oraz we wszystkich placówkach Banku Nordea.

Nordea Gwarant – Mocny Złoty oparty jest o kurs franka szwajcarskiego w relacji do złotego. Zysk, jaki przyniesie ta inwestycja zależeć będzie od skali umocnienia się złotówki względem szwajcarskiej waluty w najbliższym roku. Analitycy Grupy Nordea szacują, że w nadchodzących 12 miesiącach kurs PLN/CHF wzrośnie o około 12 proc. Niezależnie od zmian na rynku walutowym, Nordea gwarantuje wypłatę 96 proc. zainwestowanych środków.

W przypadku aprecjacji złotego Klient otrzyma 96% zainwestowanych środków oraz premię uzależnioną od kursu PLN/CHF. Im większy będzie spadek kursu franka w stosunku do polskiej waluty, tym więcej zarobią Klienci Nordea.

Rekordowo wysoki kurs franka względem złotego, który utrzymywał się na początku ubiegłego roku był skutkiem kryzysu finansowego. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej notowania złotego wrócą do poziomu sprzed kryzysu, kiedy przez długi czas polska waluta wyraźnie zyskiwała względem szwajcarskiej. Powrót tej tendencji zauważyć można analizując kurs PLN/CHF w ostatnich dziesięciu miesiącach.

Analitycy Nordea wskazują, że na dalszy wzrost wartości złotego powinno wpłynąć szybsze niż w Szwajcarii tempo rozwoju gospodarczego Polski i  napływ środków unijnych. Franka osłabiają z kolei strategie „carry trade”. Stosujący je globalni inwestorzy pozyskują kapitał w krajach o niskich stopach procentowych, do których należy m.in. Szwajcaria, lokując pożyczone środki na bardziej atrakcyjnych rynkach.

Nordea Gwarant – Mocny Złoty jest inwestycją w formie grupowego ubezpieczenia na życie. Inwestowanie środków i ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 16 lutego 2010 r. i trwa do 21 lutego 2011 r. Z Nordea Gwarant – Mocny Złoty Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych, nie jest obciążony także podatkiem od zysków kapitałowych.

Subskrypcja Nordea Gwarant – Mocny Złoty kończy się 29 stycznia br. Minimalna kwota składki wynosi 5 tys. zł.