Niebezpieczne propozycje zmian w Kodeksie Cywilnym

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przyjęcie przez Sejm projektu zmian w kodeksie cywilnym, przewidujących możliwość zmuszania inwestorów do ustanawiania gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zawiera elementy niosące ze sobą zagrożenia zarówno gospodarcze jak i konstytucyjne.

W założeniach twórców, proponowane zmiany mają przyczynić się do budowy przyjaznego otoczenia prawnego dla inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury na EURO 2012. Jednak zdaniem Konfederacji przyjęty przez Sejm projekt nie tylko stanowi naruszenie zasady proporcjonalności poprzez zbytnie uprzywilejowanie jednej strony stosunków gospodarczych w danym obszarze, lecz również dalece ingerują w zasadę swobody umów.

Wprowadzenie w życie przepisów zawartych w projekcie nowelizacji niosłoby ze sobą zagrożenia dla właściwego funkcjonowania polskiej gospodarki i narażałoby zarówno Skarb Państwa, jak i inwestorów instytucjonalnych, inwestorów indywidualnych i zwykłych obywateli na konieczność poniesienia dodatkowych wysokich kosztów w postaci konieczności finansowania zabezpieczeń bankowych.

Gwarancja zapłaty „na żądanie” nie tylko wprowadza nierównowagę w relacjach między inwestorem a wykonawcą, lecz może również stanowić narzędzie, po które sięgać będą nieuczciwi wykonawcy. Mogą oni z premedytacją wykorzystać je chociażby wobec inwestora, który będzie miał utrudniony dostęp do instytucji finansowej, by uniknąć własnej odpowiedzialności kontraktowej spowodowanej np. opóźnieniem w wykonaniu prac i odstąpić od umowy z winy inwestora.

Dlatego też ze względu na liczne zastrzeżenia, które budzi uchwalony przez Sejm projekt, KPP zdecydowanie się mu sprzeciwia i apeluje o jego odrzucenie na dalszym etapie prac legislacyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu