Lewiatan w Narodowej Radzie Rozwoju

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan została zaproszona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Narodowej Rady Rozwoju. Tematem pierwszego posiedzenia, które odbędzie się 7 stycznia br. będą ubezpieczenia społeczne, w tym kwestie podniesienia wieku emerytalnego oraz reforma KRUS.

Lewiatan od dawna postuluje podniesienie wieku emerytalnego, aby lepiej wykorzystać najcenniejszy kapitał jaki posiadamy – Kapitał Ludzki. Tymczasem w Polsce pracuje zaledwie 28% osób w wieku 55-64 lat. W Szwecji jest to 70%, w Finlandii 54%, w Niemczech 50%, a w Czechach 45%. Dłuższa praca będzie się opłacać. Odłożenie przejścia na emeryturę z 60 do 65 lat podwyższy emeryturę o 35%.

Od wielu lat mówimy także o konieczności reformy systemu ubezpieczeń rolników. Trudno uznać za sprawiedliwe, że fryzjer, stolarz czy krawiec, płacą składki znacznie wyższe niż zamożniejsi od nich często rolnicy. Rolnicy powinni zatem opłacać składki na podobnych zasadach, jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Budżet, a ściślej mówiąc my podatnicy, dopłacamy do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 15 miliardów zł rocznie. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w KRUS ubezpieczonych jest tylko 1,6 miliona rolników. Dla porównania, dotacja z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), w którym ubezpieczonych jest 14 milionów pracowników i przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wynosi 30 miliardów zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu