Darmowe licencje i podręcznik o systemie Novell GroupWise

Użytkownicy mogą zmienić posiadane systemy pocztowe na Novell GroupWise bez opłat za licencje. Novell poinformował o udostępnieniu książki „GroupWise Powerguide” w polskiej wersji językowej oraz nieodpłatnym przekazaniu użytkownikom domowym (jako freeware w ramach projektu GroupWise@Home, zobacz: www.mygwmail.net) oprogramowania klienta pocztowego systemu GroupWise.

Novell ogłosił również, że do 30 czerwca br. użytkownicy  posiadający inne systemy pocztowe mogą je wymienić na nowoczesny system pracy grupowej GroupWise bez żadnych opłat licencyjnych, wykupując jedynie usługę rocznej asysty technicznej w cenie 34 euro za użytkownika (szczegóły na www.novell.pl/promocje). W ramach asysty otrzymują m. in. nielimitowaną pomoc techniczną i dostęp do szkoleń online.

GroupWise od ponad 20 lat jest jednym z trzech wiodących na rynku pakietów do komunikacji i współpracy (obok MS Exchange i IBM Lotus Notes). Z GroupWise’a korzystają setki milionów osób pracujących w tysiącach organizacji na całym świecie, w tym oczywiście również w Polsce. Dla użytkowników tego systemu Novell przygotował pod koniec ub. r. polskojęzyczne szkolenie online (dostępne na stronie www.novell.com/poland/szkolenie/groupwise) oraz opublikował polską wersję książki  „The GroupWise Powerguide”. Można ją już pobrać w wersji elektronicznej (plik PDF) ze strony www.novell.com/poland/szkolenia. Książka dostępna jest bezpłatnie dzięki uprzejmości Erno do Korte, jej autora i lidera społeczności Open Horizons (zobacz: www.open-horizons.net).

GroupWise Powerguide 2.0 zawiera ponad 300 stron z informacjami o tym, jak w pełni wykorzystać możliwości systemu Novella do prowadzenia zaawansowanej komunikacji elektronicznej oraz organizacji pracy grupowej. Książka zawiera ponad 200 tematów zaprezentowanych w zwięzły sposób. Autorzy dołożyli starań, aby zebrać jak największą liczbę wskazówek, które zostały umieszczone w oddzielnych tematach. Wszystkie wskazówki zostały podzielone na różne kategorie tak, aby każdy rozdział zawiera serię tematów z tej samej dziedziny. Książkę warto przeczytać od deski do deski, ale można też wybrać najbardziej interesujące zagadnienia i zacząć od nich.

Projekt GroupWise@Home

Mimo sporej popularności serwisów pocztowych dostępnych z poziomu przeglądarek internetowych, wiele osób korzysta z osobnego klienta do pobierania, wysyłania i zarządzania pocztą, takich jak  MS Outlook, czy Mozilla Thunderbird. System GroupWise przeznaczony jest głównie do odbiorców biznesowych, instytucji administracji publicznej oraz szkół i uczelni. Do tej pory nie pozwalało na wykorzystywanie zaawansowanego oprogramowania klienta wyłącznie do celów prywatnych. Dzięki współpracy firmy Novell ze społecznością użytkowników uruchomiono projekt GroupWise@Home, w ramach którego powstała już publiczna wersja beta oprogramowania klienta GroupWise dla użytkowników niekomercyjnych. Usunięto w niej zależności pomiędzy oprogramowaniem klienta a urzędem pocztowym instalowanym na serwerze, co pozwala na korzystanie z GroupWise jako samodzielnego klienta IMAP/POP3 (pełna lista możliwości opisana jest na stronie www.mygwmail.net/features/features-at-a-glance). Co ważne, klient opracowany w ramach projektu GroupWise@Home pozwala na korzystanie w domu z takiej samej wersji klienta jak w pracy – w odróżnieniu np. od produktów firmy Microsoft, gdzie do użytkowników domowych skierowany jest Outlook Express z innym zestawem obsługiwanych funkcji niż klient dla użytkowników komercyjnych.

Wersja beta klienta GroupWise@Home dostępna jest na stronie www.mygwmail.net/download.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu