Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich – komentarz

Przygotowany przez Konfederację raport o zatrudnieniu potwierdza to, o czym mówiliśmy od dawna – kryzys jest w dużej mierze wytworem naszej wyobraźni. Nikt nie neguje faktu, że mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym mającym wpływ na działalność przedsiębiorstw, ale polskie firmy mają się znacznie lepiej niż wynika to z powszechnych opinii.

Jak wynika z analizy ankiet, 30 proc. przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie, a jedynie 17 proc.  myśli o redukcji miejsc pracy. To wyraźnie wskazuje, że w najbliższym czasie na pewno nie nastąpi gwałtowny wzrost bezrobocia. Pracodawcy nie ulegli bowiem psychozie strachu i zamiast wykonywać nierozważne ruchy kadrowe, spokojnie obserwują rynek. A ten, rosnąc, zwiększa szansę na tworzenie nowych miejsc pracy. Najbliższe półrocze będzie należeć do małych i średnich firm. To one, najmocniej dotknięte przez spowolnienie, potrafiły najszybciej przystosować się do zmian związanych ze spadkiem koniunktury. Jesteśmy więc przekonani, że będzie to skutkować wzrostem zatrudnienia.

To, że polskie firmy radzą sobie znacznie lepiej niż przewidywano, nie oznacza jednak, że nie należy ich wspierać. Wręcz przeciwnie – aby podtrzymać tempo korzystnych zmian na rynku pracy, przedsiębiorstwa potrzebują korzystniejszych warunków uzyskiwania gwarantowanych kredytów i promocji zatrudnienia oraz takiej zmiany prawa, która pozwoli na wzrost swobody gospodarczej oraz ograniczy, tak dotkliwe dla polskich przedsiębiorców, bariery biurokratyczne czy fiskalne.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu