Placówki służby zdrowia w perspektywie europejskich norm medycznych

Partnerzy prywatni mogą pomóc w modernizacji publicznych i niepublicznych placówek medycznych, które zgodnie z wytycznymi unijnymi powinny zostać zmodernizowane przed końcem 2012 roku.  Dyskusje o przyszłości służby zdrowia i modelach świadczenia usług medycznych przez podmioty publiczne trwają nieprzerwanie. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że infrastruktura placówek opieki zdrowotnej wymaga gruntownej modernizacji. Jednak ze względu na stan finansów, w tym zadłużenie szpitali, szanse na nowe inwestycje są mocno ograniczone.

Nie mniej placówki medyczne powinny zostać dostosowane do standardów europejskich i wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. Chodzi o fachowy i sanitarny stan pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006 r. nr 213, poz. 1568 z późn. zm.). Ministerstwo Zdrowia określiło koszt tego przedsięwzięcia na kwotę ok. 14 mld zł.

Sposobem na skuteczną modernizację infrastruktury publicznej służby zdrowia może okazać się idea Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Unowocześnienie istniejącego lub budowa nowego szpitala nie musi bowiem w całości obciążać jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami możliwa jest wspólna realizacja projektów przez podmiot publiczny (jednostkę samorządu terytorialnego lub jej spółkę) oraz partnera prywatnego. Reguluje to ustawa z 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100).

W realizacji placówek medycznych w standardzie europejskim nie mamy dotychczas szerokich doświadczeń, dlatego na polskim rynku pojawiają się firmy deweloperskie posiadające taką unikatową wiedzę. Jedną z nich jest Red Med Development, który dzięki bogatemu doświadczeniu międzynarodowemu, od kilku lat wspiera polską służbę zdrowia. Na swoim koncie ma realizacje ponad 50 placówek na świecie i przeprowadzenie kilku inwestycji w Polsce. – Pojawienie się naszej firmy na polskim rynku było przemyślaną decyzją. Oferujemy wiedzę, której tu brakuje. Wachlarz usług, które oferujemy obejmuje każdy stopień modernizacji istniejących obiektów, budowę nowych oraz usługi konsultingowe. Pełny pakiet obsługi zawiera: finansowanie, nabycie praw do wybranych nieruchomości, projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz terminową realizację inwestycji – mówi Nisan Gertz, dyrektor ds. Inwestycji Medycznych w Red Med Development. – Do przeprowadzenia projektu zatrudniamy architektów, inżynierów i koordynatorów doświadczonych w projektowaniu klinik, gabinetów lekarskich, oddziałów specjalistycznych i oddziałów ratownictwa medycznego. Połączenie wysokiej klasy wiedzy specjalistycznej i lokalnej sprawności oraz znajomości zasad funkcjonowania polskiego rynku, sprawdziło się już niejednokrotnie – dodaje.

Mnóstwo szpitali w Polsce jest obecnie przekształcanych w spółki działające w warunkach wolnorynkowych. Liczne publiczne placówki są w trakcie oceny swoich możliwości i podejmowania decyzji o inwestycjach w infrastrukturę. W reformie służby zdrowia szeroko stosowaną formą współpracy stanie się w przyszłości kooperacja z takimi firmami jak Red Med Development. Wiele projektów będzie przeprowadzonych na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), którego podstawą jest współpraca przedsiębiorstw prywatnych i organów administracji rządowej lub samorządowej przy realizacji inwestycji, a głównym celem ułatwienie finansowania projektów oraz zwiększenie efektywności wykonywanych zadań.

W państwach Unii Europejskiej Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest stosunkowo często stosowaną formułą realizowania inwestycji w takich dziedzinach jak drogownictwo, budowa lotnisk czy szpitali. W ten sposób realizowanych projektach finansowaniem inwestycji zajmuje się podmiot prywatny, który zapewnia środki. Bogdan Zacharski z BCC szacuje, że prywatne firmy medyczne realizują w tej chwili w Polsce inwestycje o łącznej wartości 1 mld zł. Jak będzie przebiegała reforma publicznych placówek opieki medycznej będziemy mogli przekonać się w najbliższym czasie. Możemy mieć tylko nadzieję, że możliwości, jakie stwarzają nowe przepisy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) nie będą zaprzepaszczone i zostanie nawiązana współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, przede wszystkim z wymiernymi korzyściami dla pacjentów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu