Drastyczne ograniczenie kontraktów niepublicznym zozom jest niedopuszczalne

Tagi:

Konfederacja Pracodawców Polskich wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań niektórych dyrektorów oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczących drastycznego obniżenia kontraktów niepublicznym ZOZ-om.

Redukcje umów z zakresu lecznictwa szpitalnego na 2010 rok nawet o 50% jest rzeczą bez precedensu i świadczy o upokarzającym traktowaniu świadczeniodawców reprezentujących sektor prywatny. Jest też żenującym wyrazem braku społecznej odpowiedzialności i dbałości o optymalne wydatkowanie środków publicznych.

Współczesny model opieki zdrowotnej zakłada równowagę pomiędzy tańszymi placówkami „chirurgii jednego dnia”, a koniecznymi, lecz kosztownymi szpitalami pełnoprofilowymi. Dzięki temu więcej pacjentów może korzystać z dostosowanej do potrzeb opieki medycznej. Z kolei realizowany na równych zasadach pełnoprawny udział sektora prywatnego w gospodarce zdrowotnej ma swoje umocowanie w przejrzyście zarysowanej polityce zdrowotnej rządu i winien być czytelnym elementem strategii Narodowego Funduszu Zdrowia. Decyzje takie jak dyrektora małopolskiego oddziału funduszu, obniżające kontrakty renomowanym niepublicznym placówkom o około 45% (Scanmed, NZOZ Popiela, Intermedica), jak również m.in. oddziałów: lubelskiego (-15%), śląskiego (-10%), dolnośląskiego (-6%), burzą trwałe fundamenty tych strategii, niweczą inwestycje rodzimego kapitału, rujnują przedsiębiorców, ograniczają zagwarantowane Konstytucją RP prawo do opieki zdrowotnej.

Konfederacja Pracodawców Polskich nie może akceptować takich działań. Nie może być wobec nich obojętny żaden obywatel Rzeczpospolitej Polskiej dbający o dobro pacjenta i zdrowe relacje gospodarcze. Dlatego też KPP liczy podjęcie decyzji przywracających zasady demokratycznego działania w opiece zdrowotnej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu