Monday PR dla ACTION S.A.

Firma ACTION S.A. została klientem agencji Monday PR. ACTION jest jednym z największych dystrybutorów oraz producentów sprzętu komputerowego w Polsce. Spółka – założona w 1991 roku – jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2006 r. oraz jest członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W ramach współpracy Monday PR odpowiadać będzie za działania PR dla grupy produktów serwerowych SOLAR, przede wszystkim za komunikację z mediami, a także umacnianie świadomości marek ACTION oraz SOLAR w Polsce. Współpraca rozpocznie się od stycznia 2010 r. Agencja Monday PR została wybrana na podstawie konkursu ofert.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu