Credit Suisse zwiększy swoją obecność na polskim rynku

Grupa Credit Suisse zdecydowała się wzmocnić swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez dalszy rozwój w Polsce. Plany Credit Suisse zakładają znaczne wzmocnienie działalności w zakresie bankowości inwestycyjnej w Polsce poprzez ponowne rozpoczęcie świadczenia usług maklerskich w Warszawie oraz zwiększenie liczby polskich spółek notowanych na giełdzie objętych regularnymi analizami. W 2009 roku Credit Suisse otworzyło w Polsce działalność bankową dla zamożnych klientów indywidualnych (Private Banking).

Michael Rüdiger, Prezes Credit Suisse na Europę Środkową, powiedział: “Polska jest kluczowym rynkiem w naszej strategii rozwoju w Europie Środkowej. Jestem zadowolony z tego, że znacznie zwiększamy znaczenie Polski w strategii rozwoju naszej Grupy. Polska jest ważnym rynkiem z ogromnym potencjałem wzrostu. Jesteśmy przekonani, że nasza unikalna oferta łącząca w sobie najwyższej jakości usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej, private banking oraz zarządzania aktywami (asset management), będzie miała znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki.”

Marek Gul Prezes działalności Credit Suisse w Polsce oraz Przewodniczący działalności na Europę Środkowo-Wschodnią, powiedział “Decyzja o rozwoju działalności Credit Suisse w Warszawie jako największym centrum działalności Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej odzwierciedla znaczenie polskiej gospodarki i polskiego rynku finansowego dla całego regionu”.

Rozwój strategii Credit Suisse w Polsce

Oferując usługi bankowości inwestycyjnej od 1992, Credit Suisse planuje ponownie oferować usługi maklerskie i obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zwiększyć zakres polskich spółek notowanych na giełdzie objętych regularnymi analizami działu badań Credit Suisse. Celem tych działań jest uzyskanie wiodącej pozycji w zakresie obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowana inwestycja w znaczący sposób wpłynie na obecną pozycję Credit Suisse, jako aktywnego członka GPW oraz czołowego brokera wśród międzynarodowych instytucji finansowych.

W oparciu o obecny silny zespół bankowości inwestycyjnej świadczący usługi dla polskiego Rządu oraz największych polskich firm, Credit Suisse planuje objąć zakresem swoich usług bankowości inwestycyjnej szerszą grupę przedsiębiorstw.

Oprócz planów rozwoju w zakresie bankowości inwestycyjnej, priorytetem Credit Suisse jest dalszy rozwoju działalności w zakresie Private Banking, która została rozpoczęta na polskim rynku w 2009 roku. Celem jest stanie się wiodącą firmą w Polsce oferującą usługi Private Banking spełniające najwyższe międzynarodowe standardy. Działalność Asset Management będzie się koncentrowała na zarządzaniu portalami klientów instytucjonalnych oraz usługach dedykowanych dla klientów Private Bankingu.

Polska jest również ważnym fundamentem globalnej strategii Credit Suisse związanej z optymalizacja kosztów usług wspomagających działalność Grupy na całym świecie. W 2007 roku Credit Suisse założyło we Wrocławiu tzw. Centre of Excellence (CoE) świadczące usługi wspierające dla działalności Credit Suisse w Europie i Ameryce Północnej. Wrocławskie CoE zamierza zwiększyć zatrudnienie z obecnych 240 pracowników do około 500. Tym samym Credit Suisse jest jednym z największych pracodawców w sektorze bankowości i finansów na Dolnym Śląsku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu