1-procentowa inflacja będzie trudna do osiągnięcia

Tagi:

W grudniu wskaźnik cen towarów i usług w stosunku do listopada wzrósł o 0,1 proc. Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich pozytywnie oceniają utrzymywanie się inflacji na stabilnym i stosunkowo niskim poziomie, jednak podkreślają, że założony w ustawie budżetowej na 2010 r. 1-procentowy poziom inflacji będzie trudny do zrealizowania.

Sprawdzanie Zdaniem KPP inflacja powinna się obniżać, ale trudno oczekiwać aby jej poziom w 2010 roku spadł poniżej przyjętego celu inflacyjnego NBP, tj. 2,5 proc.

Ministerstwo Finansów liczy, że realizacji przyjętego założenia (według szacunków MF roczna dynamika cen konsumpcyjnych w analizowanym miesiącu może wynieść 3,6 proc.) będą sprzyjać m.in. niska dynamika wzrostu gospodarczego, słabsza presja płacowa czy aprecjacja polskiej waluty. Jednak osiągnięcie założonej wielkości wymagałoby gwałtownego spadku inflacji na samym początku 2010 roku i utrzymania się jej w pobliżu zera do końca roku. Taki spadek jest sprzeczny z założonym w ustawie budżetowej na 2010 rok ożywieniem gospodarki. Ponadto, wątpliwości budzą przytoczone w uzasadnieniu czynniki jej obniżenia. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich należy z większą ostrożnością podchodzić do szacowania wpływu kursu walutowego na kształtowanie się inflacji. Warto pamiętać, że znacznie większa skala deprecjacji na przełomie 2008 i 2009 r. nie spowodowała znaczącego wzrostu inflacji. W 2010 roku będziemy mieli do czynienia z sytuacją odwrotną, choć na nieco mniejszą skalę. Należy także wziąć pod uwagę podwyżki, szczególnie energii i paliw. Rodzi to poważne konsekwencje dla prognozy dochodów tegorocznego budżetu i stanowi zagrożenie dla deficytu budżetowego założonego na 2010 rok.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu