Toruń kulturą stoi

Toruń okazał się jedynym miastem wojewódzkim, w którym liczba publikacji na temat kultury przeważała nad innymi tematami. W oparciu o wyniki analiz medialnych w ramach cyklu „Stolice Regionów”, publikowanych przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów można by wnioskować, że Toruń ma wśród polskich miast największe szanse na tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Spośród 39 tys. artykułów, jakie prasa opublikowała na temat Torunia w 2008 r. aż 5291 (23%) dotyczyło kultury i sztuki. Dużo uwagi prasa poświęciła finansowej stronie przedsięwzięć. Na wsparcie działań kulturalnych miasto przeznaczyło blisko 2 miliony złotych. Wśród beneficjentów magistratu znalazły się m.in. Fundacja Biuro Kultury, Fundacja Probaltica, Alternatywny Teatr Wiczy oraz Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Za najważniejsze wydarzenie roku 2008 uznano otwarcie w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej, według ekspertów kulturalnego centrum regionu.

Na drugim miejscu wśród poruszanych w prasie zagadnień znalazł się sport (22% ogółu publikacji o Toruniu). Najczęściej pisano o żużlu, piłce nożnej i hokeju na lodzie. Często wymieniano w prasie Mistrza Polski, drużynę Unibax Toruń. Media regionalne poświęciły dużo uwagi piłkarzom Elany Toruń. Prasa relacjonowała również często pojedynki zespołu hokeja na lodzie TKH Toruń. Wspominano ponadto o staraniach Torunia o organizację Mistrzostw Świata Seniorów Dywizji I Grupy B w Hokeju na Lodzie.

Dużo pisano również o toruńskich inwestycjach (19% materiałów). Informowano, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Toruń otrzymał około 95 milionów euro.  Prasa wskazywała najważniejsze inwestycje, m.in. Toruńskie Młyny, w których ma powstać Centrum Nowoczesności i Toruński Inkubator Technologiczny, przebudowę i budowę Trasy Staromostowej oraz budowę Trasy Średnicowej Północnej.

Liczba 39 tys. publikacji daje Toruniowi 11 miejsce wśród wszystkich miast wojewódzkich, za Lublinem i Bydgoszczą, która zajmuje 9 lokatę. Znaczny udział w tym sukcesie ma prasa regionalna – ponad 77% wszystkich materiałów, z czego najwięcej (przeszło 8 tys.) opublikowały „Nowości”. Pokonały one drugą pod tym względem „Gazetę Pomorską” liczbą ponad 5 tys. materiałów. Spośród tytułów ogólnopolskich do najaktywniejszych należały „Nasz Dziennik” (ponad 600 artykułów), „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”.

Jak obliczyli analitycy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów przeciętny czytelnik prasy miał w 2008 roku kontakt z nazwą Toruń 61 razy (dla Bydgoszczy wynik ten wynosi 79).

Jak wynika z analizy publikacji Toruniowi najbliżej do Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, Wrocławia i Poznania – nazwy tych miast wojewódzkich pojawiały się najczęściej w publikacjach na temat Torunia. Z kolei najaktywniejsze w prasie, po Bydgoszczy, miasta powiatowe to Świecie, Grudziądz, Inowrocław i Włocławek. Nazwy tych stolic powiatów wymieniano również najczęściej w kontekście Torunia.

Blisko tysiąc razy wymieniono w prasie 2008 roku, w materiałach na temat Torunia, nazwisko prezydenta miasta, Michała Zaleskiego. Nazwisko marszałka województwa kujawsko-pomorskiego obecne było w prasie prawie 500 razy. Ponad 100 razy wymieniono Rafała Bruskiego, wojewodę kujawsko pomorskiego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu