Talex dostarczy sprzęt dla bibliotek

przez | 05/01/2010

31 grudnia 2009 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podpisała umowę z firmą Talex SA, która dostarczy sprzęt informatyczny do bibliotek publicznych uczestniczących w pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Oferta firmy Talex została wybrana w drodze konkursu. Oferta firmy Talex była najkorzystniejsza pod względem ceny i jakości – zarówno sprzętu, jak i sposobu jego dystrybucji oraz dalszej obsługi.

To bardzo ważne, ponieważ dostawca będzie zobowiązany do przekazania sprzętu bibliotekom, jego podłączenia oraz świadczenia bibliotekarkom i bibliotekarzom pomocy informatycznej w okresie obowiązywania umowy – mówi Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Do zadań poznańskiego integratora należeć będzie dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie infrastruktury informatycznej w bibliotekach publicznych objętych pierwszą rundą Programu. Ponadto Talex przez rok świadczyć będzie usługi wsparcia technicznego i opieki nad wdrożonymi rozwiązaniami.

Mamy doświadczenia z podobnych projektów na tę skalę w sektorze administracji publicznej, edukacji i finansowym. Dzięki temu będzie nam łatwiej zaplanować i skoordynować proces wdrożenia w bibliotekach – mówi Janusz Gocałek, prezes Talex SA. Przygotowaliśmy dedykowane rozwiązania z zakresu obsługi zgłoszeń i serwisowania sprzętu, a także udostępniliśmy własne call center, w którym będziemy wspomagać użytkowników w bieżącej eksploatacji infrastruktury informatycznej.

Jak mówi prezes Talex SA firma jest przygotowana organizacyjnie i logistycznie, między innymi dzięki uruchomionym w 2009 roku nowym oddziałom, by zapewnić wymagany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poziom wsparcia dla bibliotek.

Biblioteki otrzymają zróżnicowane zestawy sprzętu, w zależności od dotychczasowych zasobów biblioteki, jej roli w Programie, a także statusu formalno-prawnego. Rodzaj i liczba dostarczanego sprzętu są uzależnione od tego, czy biblioteka posiada już komputery dostępne dla użytkowników biblioteki, czy jest biblioteką gminną czy filią oraz czy pełni w Programie rolę Biblioteki Wiodącej czy Partnerskiej.

Dostarczone zostaną komputery i monitory wraz z oprogramowaniem Windows 7 i MS Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez Microsoft Corporation), systemem antywirusowym i szeregiem programów użytkowych. Wszystkie komputery będą podłączone do Internetu i przeznaczone dla użytkowników biblioteki.

Popularyzowanie zastosowań nowoczesnych technologii za pośrednictwem bibliotek to ważny cel Programu Rozwoju Bibliotek. Dostarczone do bibliotek laptopy i projektory multimedialne pozwolą na organizowanie pokazów filmowych, zarówno filmów najnowszych, jak i klasyki. Takie pokazy mogą być także dobrą okazją do zaproszenia twórców filmu – aktorów, reżyserów, autorów zdjęć, aby wspólnie dyskutować o ich twórczości. Ponadto biblioteka będzie mogła przeprowadzać konkursy fotograficzne lub filmowe, a najlepsze dzieła zaprezentować nie tylko lokalnej społeczności, ale poprzez umieszczenie ich w Internecie – również szerszej publiczności.

Z dostępu do Internetu będą mogli skorzystać młodzi ludzie, poszukujący przydatnych informacji czy kontaktów ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. Dzięki znalezionym w sieci wiadomościom przygotują ciekawszy referat, napiszą lepsze wypracowanie, będą rozwijać swoje zainteresowania. Starsi będą mieli możliwość „oswojenia się” z komputerem, bo przy pomocy bibliotekarki czy bibliotekarza dowiedzą się, w jaki sposób obsługiwać komputer i jak korzystać z Internetu. Osoby poszukujące pracy będą mogły nie tylko śledzić pojawiające się w sieci ogłoszenia rekrutacyjne, ale także przesyłać swoje aplikacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z kolei ci, których rodzina przebywa zagranicą, będą mogli porozmawiać z bliskimi za pomocą komunikatorów internetowych.

Dzięki urządzeniom wielofunkcyjnym służącym do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania, uczniowie i studenci będą mogli wydrukować swoje prace, skopiować niezbędne do nauki materiały, poszukujący pracy lub prowadzący własne firmy będą mogli wydrukować lub skopiować potrzebne dokumenty czy wysłać faks, a osoby dokumentujące historię regionu lub swojej rodziny będą mogły zeskanować cenne dokumenty, zdjęcia, wycinki z gazet.

Drukarki z opcją druku w formacie A3 umożliwią drukowanie afiszy i ogłoszeń o różnych wydarzeniach, organizowanych zarówno przez bibliotekę, jak i inne lokalne instytucje czy organizacje społeczne.

Biblioteki otrzymają również osprzęt sieciowy do stworzenia hot-spotu, czyli punktu publicznego dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (wi-fi). Dzięki temu każdy, kto przyjdzie do biblioteki z własnym laptopem, będzie mógł również skorzystać z Internetu.

Partner technologiczny Programu Rozwoju Bibliotek – firma Talex dostarczy sprzęt komputerowy do 1288 bibliotek na terenie całego kraju, a dodatkowo aparaty cyfrowe do wszystkich 1865 placówek uczestniczących w pierwszej rundzie Programu. W każdej placówce przygotowane zostaną multimedialne stanowiska z dostępem do internetu dla osób korzystających z usług biblioteki. Talex obejmie zainstalowany sprzęt wsparciem technicznym, a ponadto zapewni serwis urządzeń.

Umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a firmą Talex SA obowiązywać będzie przez rok, a jej wartość wynosi 9,66 mln zł brutto. Dostawy sprzętu rozpoczną się w połowie stycznia i potrwają do końca marca 2010 roku.


Wykaz dostarczanego sprzętu

Biblioteki Wiodące otrzymają:
·    dwa zestawy komputerowe (komputery, monitory, oprogramowanie),
·    urządzenie wielofunkcyjne służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania,
·    drukarkę A3 (w przypadku bibliotek gminnych),
·    laptop wraz z oprogramowaniem,
·    projektor multimedialny,
·    ekran.

Filie Bibliotek Wiodących otrzymają:
·    dwa zestawy komputerowe (komputery, monitory, oprogramowanie),
·    urządzenie wielofunkcyjne służące do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania.

Jedną z ważnych zasad Programu Rozwoju Bibliotek jest przekazywanie komputerów tym placówkom, które nie posiadają takiego wyposażenia dostępnego dla użytkowników.

Jeżeli więc Biblioteki Wiodące – zarówno gminne, jak i filie – posiadają komputery dla użytkowników, wówczas zostanie im przekazane:
·    urządzenie wielofunkcyjne, laptop oraz projektor multimedialny z ekranem (biblioteki gminne)
·    urządzenie wielofunkcyjne (filie)

Do Bibliotek Partnerskich – jeżeli nie posiadają komputerów dla użytkowników – zostanie dostarczony jeden zestaw komputerowy i jedno urządzenie wielofunkcyjne.