Motorola przyspieszone tempo rozwoju sieci szerokopasmowych 4G

Motorola pozyskuje kolejne kontrakty na wdrożenia technologii WiMAX, umacnia się w segmencie TD-LTE i rozszerza ofertę produktów, dzięki którym operatorzy z całego świata mogą świadczyć kompletne usługi swoim klientom.

Dział Home & Networks Mobility firmy Motorola (NYSE: MOT) potwierdził swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju technologii WiMAX i Long Term Evolution (LTE) jako rozwiązań, oferujących zarówno wysoki standard usług multimedialnych dla użytkowników, jak najniższy koszt transmisji danych dla operatorów. Zdaniem producenta zarówno WiMAX, jak i LTE mają swoje miejsce na rynku i będą istnieć równolegle, wykorzystywane przez operatorów pracujących nad zaspokojeniem coraz większego popytu na stacjonarne, nomadyczne i mobilne systemy transmisji danych.

„Bezprzewodowe łącza szerokopasmowe to podstawowa usługa publiczna XXI wieku, zaś Motorola oferuje odpowiednie rozwiązania zarówno w technologii WiMAX, jak i LTE” – powiedział Bruce Brda, wiceprezes i dyrektor generalny ds. sieci bezprzewodowych w dziale Motorola Home & Networks Mobility.

„Doświadczenie i wiedza, jakimi dysponuje Motorola w zakresie bezprzewodowych sieci szerokopasmowych, sieci IP, wideo i usług, w połączeniu z szeroką gamą sprawdzonych rozwiązań, pomogą operatorom szybko wejść na rynek i uzyskać maksymalną przewagę konkurencyjną. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu nowych sieci lub rozbudowie już istniejących do standardu 4G.”

W 2009 roku Motorola poczyniła znaczące postępy w dziedzinie sieci 4G, realizując ważne cele w zakresie technologii LTE i WiMAX. Osiągnięcia te stanowią podstawę do dynamicznego wzrostu firmy w 2010 r. Motorola potwierdziła także swoje zaangażowanie na rzecz standardu 802.16m, rozwijając ofertę produktów i bazę klientów i utrzymując czołową pozycję na rynku WiMAX. Producent aktywnie uczestniczy w działaniach wielu organizacji standaryzujących, które dopracowują specyfikacje różnych technologii, umożliwiających jeszcze szybszy dostęp szerokopasmowy.

Rozwiązania LTE Motoroli

Wczesne zaangażowanie się Motoroli na rzecz standardu WiMAX sprawiło, że firma zyskała doświadczenie i wiedzę w zakresie projektowania, planowania, optymalizacji i zarządzania mobilnymi, szerokopasmowymi sieciami typu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Prace te pozwoliły także wyciągnąć cenne wnioski na temat schedulera sieciowego 4G, głównego sterownika sieci dostępu radiowego, który określa priorytety transmisji głosu i danych. Wykorzystując wiedzę na temat szerokopasmowych rozwiązań bezprzewodowych IP, bazujących na technologiach OFDM i MIMO (multiple-in/multiple-out), a także schedulera 4G, Motorola będzie w stanie zaoferować kompletne rozwiązanie LTE, które będzie obsługiwać zarówno standard FDD, jak i TD-LTE. Pierwsze komercyjne wdrożenia LTE będą bazować na produktach WiMAX trzeciej generacji, które sprawdziły się i zostały zweryfikowane w praktyce, i których algorytmy zostały zoptymalizowane pod kątem najlepszej wydajności w rzeczywistym środowisku.

„Dzięki doświadczeniu, jakie posiadamy w zakresie technologii WiMAX, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom szybciej i z mniejszym ryzykiem wejść na rynek z technologią LTE” – powiedział Brda. „Prace wdrożeniowe, a także zarządzanie i administracja wieloma dużymi, komercyjnymi sieciami WiMAX na całym świecie dają nam doświadczenie operacyjne, które nasze zespoły badawczo-rozwojowe wykorzystują do stworzenia lepszych i stabilniejszych rozwiązań LTE.”

Motorola a technologia LTE w 2009 roku – najważniejsze wydarzenia
·    Motorola została wybrana przez KDDI jako podstawowy partner technologiczny na potrzeby ogólnokrajowej sieci LTE
·    China Mobile Communications Corporation (CMCC) wybrała Motorolę jako głównego partnera w zakresie rozwiązań TD-LTE. Producent zapewni pokrycie siecią wewnątrz wszystkich najważniejszych pawilonów podczas wystawy World Expo 2010 w Szanghaju. Wydarzenie to, które odbędzie się w dniach od 1 maja do 31 października, które powinno przyciągnąć około 70 milionów odwiedzających
·    Motorola jest jedynym dostawcą, który zdołał pomyślnie przejść przez wszystkie przypadki testowe sieci radiowego dostępu (radio access network – RAN) w ramach prowadzonych przez CMCC testów TD-LTE. Oznacza to m.in. osiągnięcie maksymalnej teoretycznie możliwej przepustowości TD-LTE w paśmie 20 MHz, a także pomyślną obsługą wielu urządzeń klienckich
·    Prezentacje LTE na żywo w paśmie 2,6 MHz, pokazujące przekazywanie transmisji między segmentami oraz streaming wideo, przeprowadzone podczas konferencji Mobile World Congress i w Szwecji
·    Uruchomienie najnowocześniejszej, testowej sieci LTE w Swindon w Wielkiej Brytanii
·    Ulepszenie oferty produktów LTE, w tym eNodeB, zgodnego zarówno z FDD, jak i TD-LTE, zaawansowanej, samoorganizującej się sieci (SON) i architektury sieciowej EPC (evolved packet core). Kompletne rozwiązanie LTE Motoroli jest już dostępne komercyjnie
·    Kolejne osiągnięcia:

 • Motorola jest pierwszą firmą, która pomyślnie ukończyła test najważniejszych funkcjonalności TD-LTE, przeprowadzony przez chińskie Ministerstwo Przemysłu i Informatyki
 • Pierwszy moduł TD-LTE do komputerów, który zostanie zaprezentowany podczas Shanghai Expo
 • Pierwsza, zrealizowana na żywo podczas jazdy demonstracja TD-LTE, która odbyła się w październiku, w trakcie konferencji ITU World Telecom w Genewie. Uzyskano prędkość 82 Mb/s w rzeczywistym środowisku (maksymalna, teoretycznie możliwa przepustowość w tej konfiguracji TD-LTE)
 • Pierwsza w rzeczywistym świecie sieć testowa LTE z obsługą SON w Wielkiej Brytanii
 • Pierwsza demonstracja LTE w paśmie 700 MHz podczas prezentacji na żywo w trakcie konferencji CTIA w Las Vegas w kwietniu

Motorola aktywnie uczestniczy również w zaawansowanych testach terenowych na całym świecie, prowadzonych przez dużych i mniejszych operatorów, zarówno w standardzie FDD/TDD, jak w różnych zakresach częstotliwości LTE.

Zaangażowanie Motoroli na rzecz standardu WiMAX: realizacja obietnic już dziś, przyszłościowe inwestycje w 802.16m

Jak podaje WiMAX Forum®, obecnie w 146 krajach na całym świecie działa 519 sieci WiMAX, obsługujących ponad 10 milionów użytkowników. Technologia ta umożliwia zastosowanie wielu różnych modeli biznesowych, takich dostęp detaliczny i hurtowy, sieci inteligentne, a także wyłącznie detaliczny dostęp szerokopasmowy dla użytkowników w domu, jak i w podróży.

„WiMAX to rozwiązanie, które oferuje szerokopasmowy dostęp na rynkach wschodzących, a także na bardziej konkurencyjnych rynkach rozwiniętych. WiMAX jako platforma potrafi sprostać potrzebom takich operatorów jak Clearwire w USA czy Imagine w Irlandii” – powiedział Brda. „Wierzymy, że technologia WiMAX będzie się rozwijać, a ścieżka prowadząca do standardu 802.16m pozwoli jeszcze efektywniej zaoferować większą przepustowość. Ponadto w roku 2010 planujemy wprowadzenie nowych produktów, spełniających oczekiwania operatorów regionalnych.”

Motorola pozostaje czołowym dostawcą rozwiązań WiMAX odkąd wkroczyła na ten rynek w 2005 r. Ma obecnie umowy z ponad 35 operatorami w ponad 20 krajach, spośród których większość uruchomiła komercyjne usługi. Raport przygotowany przez Infonetics Research stwierdza, że „Motorola obejmuje prowadzenie na rynku sprzętu i urządzeń WiMAX, który szybko wraca na ścieżkę wzrostu.”

Niedawno amerykański operator Clearwire uruchomił usługę CLEAR 4G WiMAX w Chicago. Jest to kolejny rynek w USA, na którym wykorzystano infrastrukturę sieciową, wdrożenie, usługi i urządzenia dostarczone przez Motorolę. Time Warner Cable, inny z klientów Motoroli, uruchomił w tym miesiącu usługę sieciową Road Runner Mobile 4G na kilku rynkach, m.in. w miastach Charlotte, Raleigh i Greensboro w Północnej Karolinie, a także w Dallas w Teksasie. Działający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zintegrowany operator telekomunikacyjny „du” zaoferował mobilną sieć WiMAX w dubajskim metrze. Wyposażenie WiMAX dostarczone przez Motorolę zapewnia mobilną łączność oraz łącze backhaul dla ruchu Wi-Fi w wagonach oraz na stacjach metra.

Motorola a WiMAX w 2009 roku – najważniejsze wydarzenia
·    Potwierdzone zaangażowanie na rzecz standardu 802.16m, w tym członkostwo w zespole kierowniczym IEEE 802.16m i wkład w propozycję standardu, zgłoszoną do ITU w celu jej zawarcia w definicji IMT Advanced
·    Zrealizowano cel, jakim było dostarczenie milionowego urządzenia klienckiego (CPE) i 10-tysięcznego punktu dostępowego WiMAX
·    Centrum kompetencyjne Motoroli w San Diego, zajmujące się infrastrukturą kluczy publicznych (PKI), zostało wybrane przez WiMAX Forum® jako główny urząd certyfikatów dla urządzeń WiMAX na całym świecie
·    Uruchomiono program WiMAX Device Partnership Program. Jest to usługa, która pomaga dostawcom urządzeń potwierdzić zgodność ich produktów ze standardami WiMAX za pomocą kompleksowych testów w laboratoriach Motoroli prowadzących testy interoperacyjności (IOT). Program ten przyczynia się do utrzymania zdrowego ekosystemu WiMAX, dając operatorom lepszy dostęp do urządzeń WiMAX.
·    Zaprezentowano 4 nowe urządzenia klienckie (CPE) i jeden punkt dostępowy WiMAX (WAP):

 • CPEi 775, urządzenie łączące technologie WiMAX i Wi-Fi, działające w paśmie 3,5 GHz, z obsługą częstotliwości 5 MHz, 7 MHz i 10 MHz.
 • CPEo 450, model do instalacji zewnętrznej ze zintegrowaną usługą Voice over IP (VoIP), działający w paśmie 3,5 GHz z obsługą kanałów 5 MHz, 7 MHz i 10 MHz.
 • CPEi 725, przeznaczony do pasma 2,5 GHz
 • USBw 200, działający w częstotliwościach 2,3, 2,5 i 3,5 GHz
 • WAP 650 z anteną typu 4×4

·    Wymienione poniżej produkty otrzymały certyfikaty WiMAX Forum:

 • o    WAP 400 dla częstotliwości 2,5 GHz i 3,5 GHz
 • o    CPEi 25150 (tylko dane) dla częstotliwości 2,5GHz
 • o    CPEi 25750 (dane i VoIP) dla częstotliwości 2,5GHz
 • o    Punkt dostępowy WiMAX (WAP) 25600 dla częstotliwości 2,5GHz
 • o    WMT 1000

„Rok 2009 był niezwykle pracowity i zyskowny dla działu Home & Networks firmy Motorola. Mamy potwierdzone w praktyce doświadczenie we wdrażaniu systemów WiMAX, a także coraz szerszą ofertę produktów LTE. Pozwoli to nam utrzymać czołową pozycję na obydwu rynkach, zaś szerokopasmowy, bezprzewodowy dostęp stanie się rzeczywistością dla ludzi na całym świecie” – powiedział Brda.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu