Bogatsza oferta Murator FINANSE w nowym serwisie www.muratorfinanse.pl

Serwis www.muratorfinanse.pl nie jest już częścią portalu www.muratordom.pl, ale nowym, samodzielnym produktem. Portal został rozbudowany i przystosowany do realizacji planów Murator FINANSE – działalności MURATORA S.A. polegającej na doradztwie finansowym i pośrednictwie w kredytach.

Murator FINANSE, który do niedawna oferował głównie usługi doradztwa i pośrednictwa w kredytach hipotecznych, w okresie dekoniuktury skupił się na wzbogacaniu portfolio o nowe produkty. Ich prezentację znaleźć można w nowopowstałym serwisie www.muratorfinanse.pl:

„Trudna sytuacja na rynku motywuje do poszukiwania nowych rozwiązań i zagospodarowania nisz. W ofercie Murator FINANSE obok kredytów hipotecznych, znajdują się obecnie kredyty gotówkowe, dla małych i średnich przedsiębiorstw, propozycje finansowania skierowane do przedsiębiorców rolnych czy leasing jednostek pływających. W pracy nad nowymi produktami staraliśmy się korzystać z dóbr, które już posiadamy – dorobku i potencjału wydawnictwa MURATOR S.A.” – powiedział Tomasz Szakiel, dyrektor operacyjny MURATORA.

Serwis www.muratorfinanse.pl zawiera artykuły, a w nich praktyczne informacje nt. rynku finansowego, skierowane do odbiorców oferty Murator FINANSE. Znajdują się w nim także bieżące dane dotyczące kursów walut, stóp procentowych LIBOR/WIBOR, formularze ułatwiające kontakt z doradcą. Autorem koncepcji nowego serwisu jest Agata Kieszkowska, Marketing Manager z Murator FINANSE, a wykonawcą – Dział Projektów Internetowych MURATORA S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu