Drumet wychodzi na prostą

Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. („Drumet”) po blisko pięciu miesiącach od przejęcia przez środkowo-europejską grupę inwestycyjną Penta Investments jest na właściwej drodze do odzyskania dawnej pozycji rynkowej. Już we wrześniu została wznowiona najważniejsza część produkcji w zakładzie. Obecnie trwają intensywne prace nad odbudowaniem portfela zamówień, rozwojem oferty spółki i wejściem na nowe rynki zbytu.

„Dotrzymaliśmy złożonych pięć miesięcy temu obietnic dotyczących ustabilizowania sytuacji finansowej Drumetu i terminowej spłaty zobowiązań, także wobec pracowników spółki. W rezultacie zainwestowaliśmy w Drumet już około 60 mln złotych” – mówi Rafał Sosna, dyrektor inwestycyjny Penta Investments.

Ponadto, dzięki dofinansowaniu Penty już pod koniec 2009 roku zostanie uruchomiona nowa linia produkcyjna lin grubych, poszerzająca dotychczasowe portfolio spółki o produkty najbardziej przetworzone.

„Kontrahenci bardzo pozytywnie powitali „nowy Drumet”. Większość z nich już zdecydowała się na złożenie pierwszych zamówień. Niemniej odbudowanie poprzedniej pozycji rynkowej będzie wymagało jeszcze bardzo wielu starań” – dodaje Rafał Sosna.

Strategia rozwoju Drumetu obejmuje także rozszerzanie działalności o nowe rynki zbytu i wprowadzenie dodatkowych usług dedykowanych przede wszystkim klientom krajowym. Ponadto, spółka planuje przejęcie dwóch zagranicznych dystrybutorów lin stalowych.

Główne działania podjęte przez Pentę i kadrę zarządzającą Drumetu:

  • Natychmiastowe starania zmierzające do wznowienia produkcji i odbudowania portfela zamówień
  • Polityka promowania produktów wysokoprzetworzonych, głównie lin
  • Finansowanie kosztów operacyjnych (przede wszystkim pensji pracowników) Drumetu w lipcu i sierpniu 2009 roku, tj. w czasie, gdy produkcja była jeszcze wstrzymana.
  • Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie redukcji zatrudnienia o 20% (około 200 pracowników)
  • Redukcja kosztów w obszarze zaopatrzenia produkcji, dostaw energii i usług zewnętrznych
  • Wdrożenie transparentnych i opartych na najlepszych praktykach procedur zarządzania przedsiębiorstwem
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu