Akcje Centrum Klima notowane w systemie ciągłym

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę, na podstawie której w dniu 7 grudnia 2009 wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcje Centrum Klima – wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Tym samym akcje spółki serii A, B i C są notowane na GPW w systemie ciągłym.

Do obrotu giełdowego wprowadzono 5.100.000 akcji serii A, 418.625 akcji serii B oraz 3.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje Centrum Klima będą notowane pod skróconą nazwą „CENTKLIMA” i oznaczeniem „CKL”.

„Nasza dotychczasowa historia na rynku kapitałowym jest dobrą podstawą dla notowań w systemie ciągłym. Jesteśmy doskonale przygotowani do transparentnego i rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych. Odczuwamy też rosnące zaufanie inwestorów, co potwierdziło się podczas zakończonej niedawno pierwszej oferty publicznej. Naszymi akcjonariuszami jest kilkanaście TFI i OFE, co jest najlepszym wyznacznikiem dla perspektyw Centrum Klima” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

W październiku 2009 roku Centrum Klima z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną o wartości 31,5 mln zł. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,417%. Wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. Środki pozyskane z emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na budowę i wyposażenie w nowoczesny park maszynowy nowego centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą. Dzięki inwestycji firma będzie mogła jeszcze skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie odbiorców, szczególnie z rynków zagranicznych.

Centrum Klima uzyskała narastająco po trzech kwartałach 2009 roku skonsolidowane przychody w wysokości 53,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,0 mln zł. Wskaźniki finansowe wskazują na stopniową poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Spółka podtrzymuje prognozę przychodów (70,6 mln zł) i zysku netto (7,0 mln zł) zapowiadaną na 2009 rok. Na 2010 rok Centrum Klima zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 10,71% (78,2 mln zł), a zysku netto o 23,33% (8,6 mln zł).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu