Alior Bank rozpoczął elektroniczną dystrybucję funduszy zagranicznych BlackRock

Alior Bank rozpoczął elektroniczną dystrybucję tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych BlackRock Global Funds za pośrednictwem Polskiego Agenta Transferowego ProService AT.

Fundusze dostępne w ofercie BlackRock dają klientom dostęp do strategii inwestycyjnych oraz regionów geograficznych niedostępnych za pośrednictwem polskich funduszy inwestycyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tzw. opłata za zarządzanie funduszami zagranicznymi jest o ok. 40% niższa w porównaniu do funduszy polskich. W perspektywie przyjęcia waluty euro inwestycje w zagraniczne fundusze zyskiwać będą coraz większe zainteresowanie polskich klientów.

Klienci Alior Banku mają dostęp do blisko 90 funduszy zagranicznych reprezentujących różne strategie inwestycyjne. W ofercie znajdują się niedywidendowe tytuły uczestnictwa klasy A, które zapewniają inwestorom wyższą stopę zwrotu, niż tytuły uczestnictwa klasy E, również dostępne na polskim rynku. Klienci mogą wpłacać środki w PLN i inwestować wykorzystując obce waluty: USD, GBP i EUR.

Alior Bank oferuje Klientom nie tylko możliwość składania zleceń przez Internet, ale też atrakcyjną w stosunku do rynku opłatę manipulacyjną, która wynosi 3,5% od kwoty wpłaty. Ofertę wyróżnia też brak opłat za dokonywanie przelewów zagranicznych związanych z nabyciem tytułów uczestnictwa przez Alior Bank.

„Dzięki naszej platformie inwestycyjnej w ramach Systemu Bankowości Internetowej oferujemy inwestorom rzadką na rynku polskim możliwość inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne. Dodatkowo klient ma możliwość pełnego podglądu portfela posiadanych inwestycji, bieżącego śledzenia zmian wycen tytułów uczestnictwa oraz bezpośredniego dostępu do informacji o zrealizowanych zleceniach i transakcjach” – powiedział Marcin Mierzwa, Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.

Wszystkie fundusze dystrybuowane przez Alior Bank dostępne są dla klientów zarówno w oddziałach, jak i przez stronę internetową. Wykorzystując jeden login i hasło inwestorzy mają dostęp do bieżącego stanu aktywów oraz ich wyceny. Możliwość elektronicznej obsługi dyspozycji klientów zarówno w oddziałach jak i za pośrednictwem platformy internetowej sprawia, że proces realizacji zleceń jest skrócony do niezbędnego minimum. Dodatkowo w przypadku funduszy inwestycyjnych ALIOR SFIO, Skarbiec TFI oraz BlackRock, zlecenia nabycia składane przez Klientów za pośrednictwem platformy internetowej Alior Banku, mają obniżoną opłatę manipulacyjną o 25% w stosunku do standardowej tabeli opłat tych funduszy.

Strategia Alior Banku zakłada szeroki dostęp do wyselekcjonowanych pod względem jakości oferty i wyników zarządzania Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Bank będzie sukcesywnie zwiększał ilość dostępnych funduszy inwestycyjnych, w tym również funduszy zagranicznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu