Przedsiębiorstwo i gmina FAIR PLAY 2009

4 grudnia 2009 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników XII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Już po raz kolejny z rzędu przyznano certyfikaty – tym razem jednak o to godne miano, podczas wspólnej gali, rywalizowały zarówno przedsiębiorstwa, jak i gminy. Zgłoszenia napłynęły aż z 682 firm z całej Polski. Tym bardziej cieszy zatem zgrany tandem tegorocznych regionalnych laureatów – Zakładów Mięsnych Pamso SA i miasta Pabianice.

Poza certyfikatem, Zakłady Mięsne Pamso otrzymały również Brązowy Laur – nagrodę dla tych firm,  które nieprzerwanie przez sześć lat brały udział w programie i każdorazowo uzyskały tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Nagrodę dla Pamso odbierał osobiście Prezes Joachim Nowak. Miasto Pabianice otrzymało z kolei wyróżnienie honorowe „Złota Lokalizacja Biznesu”. Nagrody te świadczą o wielkim potencjale regionu, a także działających w nim przedsiębiorstw.

Organizatorzy programu FAIR PLAY zwracają szczególną uwagę na prowadzoną przez laureatów działalność charytatywną i ich wrażliwość społeczną. Te elementy są jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę przy weryfikacji firm i decyzji o przyznaniu tytułu i certyfikatu.

Zakłady Mięsne Pamso z Pabianic od dawna realizują misję i model biznesowy oparty na budowaniu przyjaznych relacji z regionem, z którego się wywodzą. Świadczą o tym liczne akcje powiązane z ideą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, skupiające się przede wszystkim na edukacji i ekologii. Przykładem takich inicjatyw są między innymi kampanie „Zawsze Świeże” czy „Szkoła Zdrowego Żywienia Pamso”. Ta pierwsza znalazła uznanie już wcześniej, wśród twórców raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2008”, którzy umieścili informacje o kampanii w prestiżowej publikacji wzorcowych praktyk. Pamso promuje także postawy ekologiczne w codziennym funkcjonowaniu firmy, czego przykładem była niedawna akcja zbierania i utylizacji zużytych baterii.

„Najwyższa jakość produktów i zaufanie do opinii konsumentów z regionu to podstawa sukcesu Zakładów Pamso” – komentuje Prezes Joachim Nowak. „Cieszy nas nagroda FAIR PLAY, bo to szczególnego rodzaju wyróżnienie. Utwierdza nas w przekonaniu, że właściwie zarządzamy firmą i jej zasobami, a nasza strategia budowy wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, przywiązanego do regionu i zasad etyki biznesowej to kierunek, w którym warto podążać także w przyszłości”.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz także dla kontrahentów zagranicznych. Jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej. Organizatorzy konkursu podają także – w ramach ciekawostki – że laureaci XII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zapewniają Polakom blisko 107 tys. miejsc pracy.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu