Przejdź do treści

Pracodawcy będą zatrudniać w 2010 r. – wyniki badania Universum Employer Branding Survey

Według ostatniego badania „Employer Branding Survey” przeprowadzanego przez Universum, firmę zajmującą się employer branding, eksperci ds. HR twierdzą, że w 2010 r. sytuacja na rynku pracy się poprawi. Prawie połowa respondentów uważa, że działania w zakresie budowania marki pracodawcy zyskują na znaczeniu, a jedna czwarta przyznaje, że nakłady finansowe na te działania wzrosną.

Wyniki ankiety wskazują, że 60% badanych pozytywnie ocenia szanse na poprawę sytuacji ekonomicznej w przyszłym roku, 35% nie jest tego pewna, a tylko 4% oceniła je negatywnie.

W przyszłym roku rynek absolwentów ponownie zyska na atrakcyjności w oczach pracodawców – tak przynajmniej uważa 32% ekspertów. Także profesjonaliści będą mogli liczyć na pracę – 38% specjalistów przyznaje, iż liczba rekrutacji profesjonalistów wzrośnie.

Większa rotacja w 2010 r.

Pracodawcy twierdzą, że poprawa sytuacji na lokalnych rynkach pracy wpłynie na zwiększoną rotację w 2010 r. i że globalnie wyniesie ona w przyszłym roku 8,3% (średnia rotacja w 2009 r. utrzymywała się na poziomie 7,8%). Oceniając rynek pracy z perspektywy lokalnej, specjaliści spodziewają się najwyższej rotacji w Europie Zachodniej – 10,9%, najniższej w Europie Centralnej – 6,5%. W innych regionach świata przewidywania sięgają 10,1% dla Stanów Zjednoczonych, 9,7% dla Azji i 6,8% dla krajów nordyckich.

– Prognozy dotyczące wyższej rotacji z pewnością się sprawdzą. Rotacja pracowników pomiędzy organizacjami wzrasta zazwyczaj zaraz po tym, jak poprawia się sytuacja ekonomiczna. Z tego też powodu, zwiększają się obawy, co do tego, jak na sytuację zareagują pracownicy tak w przyszłym roku, jak i w latach następnych – mówi Anna Macnar, Country Manager Universum Polska.

Jak promować wizerunek pracodawcy

Dlatego pracodawcy będą się koncentrować w 2010 r. przede wszystkim na promocji wizerunku pracodawcy oraz rekrutacji.

– Kanałami najczęściej wykorzystywanymi do wzmacniania wizerunku pracodawcy w przyszłym roku będą korporacyjne strony internetowe oraz działania na uczelniach. Tak twierdzi odpowiednio 92% i 82% respondentów – uważa Małgorzata Szoka, Project Manager w Universum. Inne sposoby to poprawa komunikacji wewnętrznej (64% wskazań), eventy (63%), inne strony internetowe dotyczące kariery i pracy (62%) oraz media drukowane poświecone budowaniu kariery (57%). Poprzez portale społecznościowe tj. Facebook, Twitter, LinkedIn itp. planuje promować wizerunek pracodawcy 57% ankietowanych.

Na pytanie o to, jakie grupy talentów będzie najtrudniej przyciągnąć i zrekrutować w 2010 r., jeden z ankietowanych CEO w Polsce wskazał na grupę dobrze wykształconych absolwentów oraz młodych profesjonalistów z pięcio- lub siedmioletnim doświadczeniem.

Kto zajmuje się strategią employer branding

Respondentów pytano również o to, jak wygląda zespół zajmujący się employer branding. Menadżer zarządzający działem rekrutacji w Rosji odpowiedział: – Nasz dział jest podzielony na dwie części. Jedna zajmuje się rekrutacją profesjonalistów, druga studentów. Ta ostatnia jest odpowiedzialna również za employer branding. Natomiast specjalista na podobnym stanowisku w Wielkiej Brytanii tak opisuje swój dział: – Mamy Rekrutacyjne Centrum Ekspertyz (Resourcing Centre of Expertise), które pracuje zarówno nad zewnętrznym, jak i wewnętrznym wizerunkiem naszej firmy.

– Wśród największych wyzwań przyszłego roku wymieniano przezwyciężenie wewnętrznych napięć powstałych w wyniku cięć, bardziej efektywne wykorzystanie mediów oraz portali społecznościowych, czy utrzymanie bądź wzmocnienie swojej atrakcyjności jako pracodawca na rynku pracy – mówi Anna Macnar.