Przejdź do treści

Zgodność Microsoft Dynamics AX2009 z ustawą o rachunkowości potwierdzona certyfikatem

Renomowana firma audytorska BDO Sp. z o.o. przeprowadziła badanie zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem – Microsoft Dynamics AX2009, pod kątem jego zgodności z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Microsoft Dynamics AX2009, najnowsza wersja zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie firmy Microsoft, został odznaczony certyfikatem przez firmę audytorsko﷓doradczą BDO. BDO oferuje specjalistyczne usługi audytu i doradztwa informatycznego, w tym m.in. wdrożeń i audytu oprogramowania, a także szkoleń w zakresie wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych. BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu  w obsłudze spółek giełdowych w Polsce.

BDO przeprowadziła badanie Dynamics AX2009 pod kątem zgodności z obowiązującą w Polsce Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

– System Microsoft Dynamics AX2009 spełnia wymogi stawiane zintegrowanym systemom przez Ustawę o Rachunkowości  z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Nasz certyfikat jest świadectwem wysokiej jakości produktu i dostosowania systemu do wymogów rachunkowości w Polsce. Jest to znakomite narzędzie wspierające zarządzanie finansami i rachunkowością dużych przedsiębiorstw oraz instytucji – powiedział Piotr Gracz, dyrektor departamentu outsourcingu BDO.

Nowy produkt firmy Microsoft okazał się w pełni zgodny ze znowelizowanym przepisami prawnymi.

– Otrzymanie tego certyfikatu jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Certyfikat wydany przez niezależną firmę audytorską potwierdza jakość nowego systemu i jego użyteczność dla naszych klientów, a dla nas samych jest świadectwem, że wysiłek, jaki włożyliśmy w pracę nad polską wersją systemu Microsoft Dynamics AX2009, został doceniony przez ekspertów – mówi Janusz Małgorzaciak, dyrektor działu wsparcia sprzedaży rozwiązań ERP Microsoft Dynamics w Microsoft.

Otrzymany certyfikat potwierdza, że system Microsoft Dynamics AX2009 jest nie tylko kompleksową aplikacją wspierającą procesy zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi i pozwalającą zwiększyć efektywności firmy, ale wspiera także procesy związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym i rachunkowym.

– Microsoft Dynamics AX2009 jest systemem spełniającym międzynarodowe standardy rachunkowości i prawa podatkowego. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu z Ustawą o Rachunkowości z 1994 r. z późniejszymi zmianami miało dla nas znaczenie priorytetowe – potwierdza bowiem konsekwencję w realizacji strategii Microsoft pod względem rozwoju światowej klasy aplikacji biznesowych dopasowanych do wymogów lokalnego systemu prawnego – tłumaczy Janusz Małgorzaciak.

Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu ERP Microsoft Dynamics AX2009 firmy, chcące samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, nie muszą już korzystać z wielu kosztownych i skomplikowanych programów finansowo-księgowych. Oszczędzają zarówno na zakupie specjalistycznego oprogramowania, jak i na kosztownych szkoleniach dla pracowników korzystających z rozwiązania.

Microsoft Dynamics AX2009 pozwala prowadzić księgowość w sposób wygodny i efektywny, a przede wszystkim zgodny z przepisami. Program zawiera następujące zintegrowane obszary:
·    Księga główna
·    Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
·    Bank
·    Środki trwałe
·    Rachunek kosztów
·    Konsolidacja

Microsoft Dynamics AX2009 pozwala szybko i łatwo dokonywać prawidłowych rozliczeń podatkowych, przeprowadzać zestawienia i analizy finansowe, generować raporty, monitorować wpłaty, wypłaty i salda bankowe, konfigurować harmonogramy płatności i rabaty dla odbiorców, konsolidować konta z oddziałami oraz centrami dystrybucji bez względu na ich lokalizację, a także wykonywać szereg innych czynności.

Ponadto, system pozwala zwiększyć efektywność operacji finansowych, analizować koszty związane z działalnością firmy, a także planować i obliczać przyszłe koszty na podstawie budżetów i prognoz. Co ważne, użytkownik ma dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich informacji finansowych i biznesowych z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

Służby finansowo-księgowe organizacji, dzięki wykorzystaniu zintegrowanego systemu ERP – Microsoft Dynamics AX2009, mogą natychmiast dotrzeć do danych źródłowych wymaganych podczas audytu czy kontroli skarbowej.

Dużym udogodnieniem dla pracowników działów finansowych jest płynna integracja Dynamics AX 2009 z Microsoft Office Excel – pomocniczą aplikacją biurową powszechnie stosowaną w księgowości. Eksport danych z Dynamics AX2009 do Microsoft Office Excel odbywa się automatycznie przy wykorzystaniu ikonek „Microsoft Office Excel” w Dynamics AX. Import danych z Microsoft Office Excel do Dynamics AX2009 odbywa się automatycznie przy wykorzystaniu szablonów importu danych.