Przejdź do treści

Zainwestuj w siebie. Zacznij.biz

Zacznij.biz jest konkursem o niespotykanej dotąd formule. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje projekty biznesowe, które przy współpracy z grupą ekspertów, zostaną następnie szczegółowo dopracowane. Autorzy najlepszych biznesplanów dokonają prezentacji swoich pomysłów przed grupą potencjalnych inwestorów.

Głównym celem projektu zacznij.biz jest pomoc osobom, która mają własne pomysły biznesowe i chcieliby je zrealizować. Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję do wzięcia bezpłatnego udziału w warsztatach umożliwiających opracowanie biznesplanu, a także poznać techniki autoprezentacji oraz wystąpień publicznych w trakcie serii szkoleń towarzyszących konkursowi.

– W tym tkwi naszym zdaniem siła tego projektu: każdy uczestnik wygrywa, dzięki zdobytej wiedzy, która może okazać się kluczem do ekonomicznego sukcesu. Chcemy przekonać Polaków, że posiadanie własnego biznesu jest w zasięgu ich ręki, a przy odpowiednim wsparciu merytorycznym, może zakończyć to sukcesem – przekonywał na konferencji prasowej szef Lewiatan Business Angels, Jacek Błoński.

Organizatorzy przedstawili portal www, który będzie służył koordynacji przebiegu konkursu oraz budowie społeczności internetowej. Poprzez stronę internetową uczestnicy będą mieli możliwość zgłaszania swoich projektów, konsultacji online w celu dopracowywania biznesplanów oraz ostatecznej weryfikacji, w ramach której jury wybierze najbardziej obiecujące projekty. Ich autorzy będą mieli okazję przedstawić swoje pomysły Aniołom Biznesu, którzy dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu będą mogli zrealizować marzenia pomysłodawcy o własnym biznesie.

Pierwszy etap konkursu – termin nadsyłania wstępnych projektów biznesowych – zakończy się 31 stycznia 2010. Ostatnim etapem konkursu jest Konferencja Finałowa, która odbędzie się w maju 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Partnerem merytorycznym projektu jest Polish Investment Fund, niezależna firma inwestycyjna, doradzająca firmom poszukującym kapitału i skutecznych strategii rozwoju.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje zacznij.biz w ramach projektu pt. „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz budżetu państwa, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 – Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.